IPA GDPR
  Polja označena z so obvezna! 1. Podatki se zbirajo v evidenci članov društva, centralni evidenci članstva IPA sekcije Slovenija na podlagi osebne privolitve in na podlagi pogodbe - članstva v IPA sekciji Slovenija.

  Namen zbiranja podatkov je zagotavljanje članskih pravic, obveščanje članov o aktivnostih zveze in društev, vodenje evidenc prejetih IPA priznanj, vodenje evidence solidarnostnih pomoči, evidence IPA poverjenikov, upravičencev do povračil potnih stroškov in preostalih nalog v skladu s cilji delovanja IPA sekcije Slovenija.

  Dovoljujem IPA sekciji Slovenija, da hrani, obdeluje in uporablja moje osebne podatke za potrebe opravljanja svoje dejavnosti skladno s Splošno uredbo Evropske unije o varstvu podatkov General Data Protection Regulation (GDPR) oz. Regulation (EU) 2016/679, Zakonom o društvih (ZDru-1) in drugo nacionalno splošno veljavno zakonodajo, ki ureja delovanje društva.

  Seznanjen/a sem, da IPA sekcija Slovenija ureja varstvo podatkov s Statutom in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov IPA sekcije Slovenija.

  S podpisom dovoljujem obdelavo zgornjih osebnih podatkov
  v evidenci članstva, evidenci prejetih IPA priznanj, evidenci solidarnostnih pomoči in evidenci IPA poverjenikov. Dovoljujem tudi, da smejo biti zgoraj navedeni osebni podatki posredovani ponudniku za izdelavo letne IPA članske izkaznice.

  Izjavljam in potrjujem, da sem seznanjen/a s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo name v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

  Izjavljam tudi, da sem navedene osebne podatke upravljavcu osebnih podatkov posredoval/a prostovoljno. 2.  


:: PHP FormMail Generator ::