IPA SLOVENIJA FOTOALBUM
UDELEZBA NA VOLILNI SKUPSCINI IPA SEKCIJE BIH V SARAJEVU