IPA POTOVANJA

Člani IPA imamo določene ugodnosti tudi pri turističnih (individualnih ali skupinskih), športnih ali drugih potovanjih v vseh državah, ki že imajo ustanovljene svoje sekcije, običajno pa tudi v tistih, kjer sekcijo šele ustanavljajo (vendar ne v vseh).

IPA HIŠE mednarodna stran

Pomoč vam nudijo IPA člani države, v katero potujete, in sicer predvsem z nasveti, navodili, organizacijo potovanja po državi, rezervacijo prenočišč in drugimi rezervacijami, ogledi znamenitosti, kontakti z IPA člani in aktivnimi policisti, ki opravljajo delo, za katerega vas zanima, kako poteka v določeni državi in podobno.
Ker imajo skoraj vse sekcije tudi popuste v nekaterih objektih, vas seveda lahko seznanijo tudi s popusti in drugimi ugodnostmi za IPA člane.

V kolikor nameravate potovati v tujino in bi radi, da vam ob obisku države člani IPA nudijo določeno pomoč ali pa se le želite srečati s svojimi kolegi, je potrebno izpolniti obrazec:
MEDNARODNI OBRAZEC ZA POTOVANJA, in sicer v enem od uradnih jezikov IPA.

Obrazec: pot-s pot-e pot-d

Pri načrtovanju in izpolnjevanju obrazca upoštevajte naslednja mednarodna navodila:

1. Pošljite čitljivo izpolnjen obrazec na uradni naslov naše sekcije
2. Prošnjo pošljite zadosti zgodaj

Potovanje v skupini – Vsaj 3 mesece prej
Posamično potovanje – Vsaj 1 mesec prej

3. Natančno opišite potovanje
4. Navedite svoje želje do sekcije gostiteljice
5. Za vsako državo (sekcijo), ki jo nameravate obiskati, izpolnite svoj obrazec
6. Dokaz o članstvu IPA mora biti obvezno priložen
7. Sekcija gostiteljica ne plačuje rezervacij. Informacije o namestitvi itd… se sporočijo članom IPA, ki potem lahko sami opravijo rezervacijo.
8. Sekcija gostiteljica ne krije stroškov odjav rezervacij
9. V kolikor vam sekcija gostiteljica omogoči obisk zanimivosti ali izpolni posebne želje, se prilagodite in zahvalite gostitelju.

Ta navodila ne veljajo za primere urejanja potovanj zaradi nujnih potreb (npr medicinske oskrbe ipd), ki so se pojavile naknadno.

Navodila so bila sprejeta na XVIII. svetovnem kongresu v Ljubljani, dne 22.09.2006

V kolikor bi radi še kaj dodali ali pa menite, da je posamezna rubrika premajhna za opis, prosimo da dodate novo, dodatno stran k obrazcu.
Gostitelju se vedno na primeren način zahvalite ( s skromnim darilcem ipd ).

Obrazce pošljite na elektronski naslov: mihael.burilov@ipa.si, poleg pa prosim navedite vašo člansko številko in klub, v katerem ste včlanjeni, da bomo preverili vaše članstvo in vam ne bo potrebno pošiljati dokazila o članstvu. .

Posebej pa vas prosimo, da nas po koncu potovanja (v kolikor vam bo to čas dopuščal in ne glede kako ste bili z uslugami IPE zadovoljni) na kratko seznanite z vtisi, mnenji s potovanja, pa tudi z nasveti za kolege, ki šele nameravajo potovati, da jih bomo lahko objavili na spletni strani ali v IPA Novicah ali pa le za našo uporabo, da bomo znali svetovati pri potovanju v posamezno državo.

Želimo vam prijetno potovanje, čim več lepih trenutkov, mnogo novih poznanstev in spoznanj ter uspešno izpolnitev vaših želja!