ŠTIPENDIJA ARTURJA TROOPA


Mednarodna organizacija IPA policistom in članom IPA z vsega sveta vsako leto podeli 10 štipendij Arthurja Troopa. Po možnosti se podeli po dve štipendiji za vsak kontinent, razen če s katerega kontinenta ni zadosti prijav. Vsakdo, ki mu je odobrena štipendija se lahko udeleži seminarja v gradu Gimborn ali pa kakega drugega usposabljanja v svoji ali kakšni drugi državi. Za štipendijo lahko zaprosijo vsi člani IPA, ki vlogo pošljejo na svojo sekcijo (profesionalna komisija), upravni odbor izbere kandidate in jih posreduje mednarodni profesionalni komisiji, ki pripravi predlog za odločanje na PEB.

Arthur Troop je bil ustanovitelj mednarodne organizacije IPA, po njegovi smrti pa se je mednarodna organizacija IPA odločila, da ustanovi sklad z njegovim imenom in vsako leto nekaj članom omogoči izobraževanje oz. usposabljanje, ki ga mednarodna organizacija IPA do določenega zneska tudi poravna. Možnost imamo seveda tudi člani iz Slovenije. Kogar zanima kaj več, lahko vse informacije najde med spletnimi vsebinami mednarodne organizacije IPA ali pa povpraša v svojem klubu.

ATSP spletna stran mednarodne organizacije IPA

ATSP spletni obrazec za prijavo

ATSP postopek