IPA SLOVENIJA

Kaj je IPA?

Mednarodno policijsko združenje IPA (International Police Association) je stanovska organizacija policistov, ki združuje več kot 369.000 članov iz 68-ih držav in 6-ih kontinentov.

Slovenska sekcija mednarodnega policijskega združenja IPA je bila ustanovljena 20. aprila 1991. Med enakopravne članice mednarodne organizacije je bila sprejeta 5. novembra 1992 na 24. konferenci IEC delegatov v Rio de Janeiru. IPA Slovenija trenutno šteje preko 7.000 članov iz 11-ih regionalnih IPA klubov. IPA sekcija Slovenija po številu članstva danes sodi med srednje velike sekcije in se dejavno vključuje v delo mednarodnih teles. Njeni člani vzdržujejo stike tudi na mednarodni ravni.

Mednarodno policijsko združenje IPA je:
– mednarodna poklicna in strokovna organizacija policistov ne glede na funkcijo, rang, jezik, raso, religijo in svetovni nazor;
– je politično in poslovno povsem neodvisna in ni vezana na nobeno drugo skupino ali institucijo;
– je odprta za policiste vseh držav, za proste in neovirane stike med pripadniki te plemenite službe in za vzpostavljanje možnosti medsebojne izmenjave strokovnih izkušenj;
– je na temelju svojih ciljev pri Svetu Evrope s posvetovalnim statutom registrirana kot nevladna mednarodna organizacija.

Cilj in namen društva je povezovanje aktivnih in upokojenih uslužbencev Policije, Ministrstva za notranje zadeve in drugih državnih služb s policijskimi pooblastili, na podlagi poklicnega tovarištva, vzajemnosti in solidarnosti. Namen IPA združenja je med drugim tudi ta, da z javnim delovanjem policistov pozitivno vpliva na odnose med državljani in policisti. IPA nudi tudi pomoč policistom in njihovim družinskim članom, ko se znajdejo v težavah ali stiski. Društvo je pravna oseba, katere dejavnost je neprofesionalna in služi izključno idealnim ciljem.

Kaj želi IPA?

– gojiti prijateljske odnose in medsebojno pomoč med službujočimi policisti doma in po svetu;
– olajšati izmenjavo informacij in strokovnih izkušenj na policijskem področju in podpirati mednarodno policijsko sodelovanje;
– s svojim javnim delovanjem pozitivno vplivati na odnose med policisti in državljani;
– preko strokovnih potovanj in srečanj na prireditvah razširiti znanje svojih članov in spodbuditi razumevanje za probleme drugih.

Kaj nudi IPA?

– širok izobraževalni program v okviru seminarjev in izmenjav informacij;
– lokalna, regionalna, nacionalna in mednarodna izobraževalna ter druga srečanja na vseh celinah;
– študijska in druga potovanja v tuje dežele;
– vsakoletno mednarodno srečanje v eni od dežel za mlade IPA člane ter srečanje otrok IPA članov;
– možnost spoznavanja policijske opreme in izkušenj policijskih kolegov ne glede na nacionalnost, službeni rang ali namen;
– pomoč policistom, IPA članom in njihovim družinskim članom, če se brez svoje krivde znajdejo v težavah ali stiski;
– brezplačno prenočitev v IPA domovih (penzionih) doma in v tujini ter popuste v številnih hotelih;
– brezplačen pretok informacij na regionalnih, nacionalnih in mednacionalnih ravneh.

IPA Slovenija