PROFESIONALNA KOMISIJA

PROFESIONALNA KOMISIJA

profesionalna.komisija@ipa.si

Marjan Prah Podborški
Jože Senica
Stanislav Šajn
Iztok Ferk