IX. KONGRES IPA SEKCIJE SLOVENIJE, Kranjska Gora 14. 4. 2018

Organizacijski odbor v sestavi Stanislav Ficko, Istvan Lipnik, Vinko Otovič,  Alojz Hrnčič in Darko Kejžar  je pripravil naslednji program IX. kongresa IPA sekcije Slovenije.

Petek, 13. aprila 2018

 • Do 12.00 prihod članov Organizacijskega odbora,
 • do 00 ure prihod gostov  in  namestitev v hotelu Ramada,
 • ob 19.00 uri sprejem za goste in  večerja.

Sobota, 14. april 2018

 • do 10.00 ure prihod delegatov na IX. kongres.
 • ob 11.00 uri svečana otvoritev IX. nacionalnega kongresa IPA sekcije Slovenije v kongresni dvorani hotela Ramada.

Delegati :

 • od 12.00 do 13.00 ure skupno kosilo v restavraciji hotela Ramada,
 • ob 13.00 uri pričetek plenarnega zasedanja IX. kongresa IPA sekcije Slovenije,
 • od 00 do 15.30 ure odmor,
 • od 15.30 ure nadaljevanje in zaključek plenarnega  zasedanja IX. kongresa.

Gostje :

 • od 12.00 do 13.00 ure kosilo v restavraciji hotela Ramada,
 • od 13.30 do 17.00 ure organiziran voden ogled  znamenitosti Gorenjske.

Ob 19.00 uri večerja in druženje v hotelu Ramada.

Nedelja, 15. april 2018

 • od 8.00 ure dalje poslovitev od delegatov in gostov kongresa ,
 • ob 10.00 uri ustanovna   seja Upravnega odbora IPA sekcije Slovenije.

Na kongres smo poleg delegatov in njihovih spremljevalcev povabili tudi goste iz sosednjih IPA organizacij in mednarodnega vodstva.  Povabili smo tudi ministrico in generalnega direktorja policije, direktorja carine in Zavoda za prestajanje kazni. Predstavnika združenja Sever, policijskega sindikata, kluba Maksa Perca , župana občine Kranjska Gora in direktorja hotelov.

Organizacijski odbor vam želi prijetno druženje v času trajanja kongresa.

Kongresno gradivo 2014– 2018