Na kongresu o poročilu o delu zveze in programu dela za letošnje leto 

V Dobrni je 30. marca potekal X. Kongres IPA sekcije Slovenije, na katerem smo med drugim predstavili poročila o delu zveze in predstavili program dela za letošnje leto.

Zbrane je ob tem nagovoril predsednik zveze Jože Senica in posebej izpostavil številne izvedene aktivnosti klubov, članov upravnega odbora in posameznih komisij.

V letu 2018 smo v celoti izvedli program dela in dosegli zastavljene cilje. Poseben poudarek smo dali organizaciji IX. rednega kongresa IPA sekcije Slovenije, na katerem je bilo izvoljeno novo vodstvo sekcije. Novoizvoljeni upravni odbor in predsedniki regionalnih klubov so se nemudoma lotili realizacije programskih usmeritev za naslednje štiriletno obdobje in sprejeli program dela s konkretnimi aktivnostmi za prvo leto mandata.

Delo sekcije je bilo intenzivno na področju mednarodne dejavnosti. Posebej je treba omeniti IPA svetovni kongres v Rotterdamu, konferenco IPA sekcij Mediteranskih držav, konferenco IPA sekcij Srednje in Vzhodne Evrope in Balkansko-Jadransko konferenco. Številne mednarodne aktivnosti so izvedli tudi naši IPA regionalni klubi. Organizirali smo vrsto kulturnih dejavnosti, športnih aktivnosti, strokovnih srečanj in druženj. Tudi na člane in prijatelje v stiski nismo pozabili. Ko so potrebovali pomoč, smo jim pomagali tudi s finančnimi sredstvi, saj imamo v ta namen ustanovljen socialni sklad.

Ker želimo, da ste vsi člani sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, smo imenovali predstavnico za stike z javnostjo. Vzpostavili smo sistem aktivnega objavljanja dogodkov in aktivnosti na prenovljeni spletni strani in družbenih omrežjih. Začeli smo z z urejanjem baze elektronskih naslovov regionalnih klubov.

Glede na programske usmeritve, bomo v letošnjem letu pozornost posvetili  predvsem obveščanju članstva, pripravi dveh IPA elektronskih revij, ustanovitvi delovne skupine za promocijo IPA sekcije Slovenije in srečanjem z vodstvom policije, vodstvom FURS in vodstvom UIKS. Aktivnosti po posameznih področjih in regionalnih klubih predstavljamo v priloženem dokumentu.