Vabljeni na ogled redkega nebesna pojava

IPA klub Štajerska (Slovenija) vas 11. novembra vabi na ogled redkega nebesnega pojava prehoda Merkurja preko Sonca.

Tega astronomskega pojava si ne bo mogoče ogledati od doma, prav tako pa je zanj potreben primeren teleskop in ustrezna nastavitev, za kar bo poskrbljeno na organiziranem ogledu na Gradu Ptuj, ki bo med 13. In 17. uro. Ogled bo vodil član IPA kluba Marko Vidovič.

Tisti, ki boste ogled zamudili, boste imeli naslednjo priložnost šele leta 2032. Če boste proti Soncu pogledovali sami, pa ne pozabite na ustrezno varnost! Ker je Sonce daleč najsvetlejše telo na nebu, je ogled obvezen z »mylar« folijo, ustreznimi filtri za sonce, očali ali varilnimi stekli.

Več informacij o dogodku in nastanitvah: Albin Gradišnik (albin@ipaslovenija.org)

 

Rare astronomical phenomenon in November – invitation 

On November 11, IPA klub Stajerska (Slovenia) is inviting you to an organized viewingof rare astronomical phenomenon (Merkur passing over the Sun).

The event will be led by Marko Vidovic between 3 – 5 PM on Castle Ptuj. The passage of Merkur can not be seen from home, and suitabletelescope with appropriate settings is needeed.

Next chance for seeing this phenomenon will be in 2032. If you’re going to watch if yourself, proper safety is needed! Since the sun is by far the brightest body in the sky, use “mylar” foil, suitable sun filters, glasses or welding glasses.

More information about event and accomodation: Albin Gradišnik (albin@ipaslovenija.org)