Na IX. kongresu IPA sekcije Italije

Amadeo Žigon, predsednik IPA Koper, in generalni sekretar IPA Slovenija Istvan Lipnik sta se danes udeležila XIX. kongresa IPA sekcije Italije, kjer sta ju pozdravila predsednik Diego Trolese in mednarodni podpredsednik.

Po kulturnem programu je sledila izmenjava spominskih daril. V nadaljevanju kongresa se je zaradi statutarnih omejitev pričakovala menjava vodstva IPA Sekcije Italije.