Občni zbor IPA kluba Koper

PA Regionalni klub Koper je v četrtek, 24. marca 2022, sklical redni letni občni zbor v Pobegih.
Poleg delegatov iz vrst Policije, Zaporov Koper (pravosodni policisti); FURS-a Koper (cariniki) in upokojenci vseh treh služb; so se občnega zbora udeležili tudi vabljeni gostje:
– predsednik IPA Sekcije Slovenije SENICA Jože
– direktor Policijske uprave Koper KORASA Boris
– namestnica direktorice Zaporov Koper PETROVIČ Mirjana
– podpredsednik IPA 21. delegazione Venezia Giulia Trieste – Trst –
Italija GIANNIERI Domenico
– predsednik Policijskega veteranskega društva SEVER za Primorsko
in Notranjsko STEFFE Fabio.
Med občnim zborom smo pregledali delo v prejšnjem letu, ki je bilo zelo okrnjeno zaradi COVIDa-19 in razmer, ki ga je ta bolezen povzročil. V nadaljevanju letošnjega leta smo si zadali zelo ambiciozen program, kjer bo prednjačilo praznovanje naših 25. let (1996 – 2021), ki bi ga morali izpeljati že letu 2021 , zato ga bomo izpeljali letos v času od 13.05. do 15.05.2022 v Ankaranu.
Milan Marinšek, podpredsednik IPA RK Koper