Članica IPA kluba Ljubljana na seminarju o svobodi izražanja

V mesecu juliju in avgustu 2022 je članica IPA kluba Ljubljana prisostvovala brezplačnemu spletnemu seminarju, ki so ga organizirali Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), Mednarodno policijsko združenje (IPA) in IBZ Castle Gimborn.

“Skupaj so razvili MOOC (Massive Open Online Course) za promocijo mednarodnih in regionalnih standardov o svobodi izražanja, svobode govora in varnosti novinarjev. Ta brezplačni pettedenski spletni seminar je bil na voljo ne le pripadnikom policije po vsem svetu, ampak je bil odprt tudi za novinarje, akademike in odvetnike.

Cilj seminarja je bil poglobiti razumevanje potrebe po zaščiti svobode izražanja, svobode govora in varnosti novinarjev. Prav tako želi okrepiti vlogo policistov na tem področju ter izboljšati profesionalne odnose med policisti in medijskimi strokovnjaki.

Seminar je pokrival pet modulov:

Modul 1: Pravni okvir,

Modul 2: Meje svobode izražanja,

Modul 3: Svoboda obveščanja in pravice do obveščenosti,

(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246610)

Modul 4: Vloga državnih organov pri spodbujanju in zagotavljanju svobode izražanja in varnosti novinarjev,

Modul 5: Izzivi in priložnosti družabnih omrežij in digitalnih tehnologij.

Vsak modul je imel še po pet video lekcij. Dodatne informacije in povezave so v prilogah.

Za napredovanje v naslednji modul je bilo potrebno opraviti kratek test. Na koncu seminarja je sledil še daljši test. Po opravljenem končnem testu, smo slušatelji pridobili certifikat.

Na koncu bi se zahvalila društvu IPA RK Ljubljana, ki me je seznanila z razpisom zanimivega in poučnega seminarja, ki mi je odprl širšo sliko dogajanj v dandanašnjem času.”

Nataša Može