Redni letni občni zbor IPA kluba Ljubljana

17. 3. 2023 so v IPA klubu Ljubljana izvedli redni letni občni zbor IPA kluba Ljubljana. Za kraj izvedbe občnega zbora so tudi tokrat izbrali M hotel v Ljubljani.

Zbor so s svojo udeležbo počastili predsednik IPA sekcije Slovenija Jože Senica, direktor Policijske uprave Ljubljana Damjan Petrič, predsednik PVDS Ljubljana Emerik Peterka in predstavnik OPS PSS Ljubljana Radivoj Uroševič.

Začetek zbora članic in članov se je tradicionalno začel z igranjem IPA himne in himne Republike Slovenije. Sledil je nagovor povezovalca Toneta Pozveka, ki je poudaril, da se je vrnilo obdobje, ko policijski orkester zopet igra na naših dogodkih, česar se izredno veselimo in povabil prisotne, da prisluhnemo naslednji skladbi. Sledil je pozdravni nagovor predsednika IPA kluba Ljubljana, g. Mihael Burilova. Z odigranima skladbama kvinteta in njihovo predstavitvijo, se je zaključil svečani del občnega zbora.

Delovni del se je nadaljeval z izvolitvijo organov občnega zbora. Predsednik delovnega predsedstva g. Tone Pozvek se je v imenu delovnega predsedstva zahvalil za zaupanje in prosil verifikacijsko komisijo, da poda poročilo. Po ugotovljeni sklepčnosti se je občni zbor nadaljeval po predvidenem dnevnem redu.

Po predstavljenih vseh poročilih so bili prisotni povabljeni h razpravi. V zvezi s predstavljenimi poročili je bilo podano samo vprašanje s statusom članov, ki ne plačujejo redno članarine. Odgovor je bil podan z obrazložitvijo določil Statuta kluba ob tovrstnih primerih. Sledila je potrditev poročil.

V nadaljevanju so bili k besedi povabljeni gostje, da predstavijo svoje videnje in potek sodelovanja IPA kluba Ljubljana s PU Ljubljana in stanovskimi organizacijami. Prisotne so nagovorili predsednik IPA sekcije Slovenija Jože Senica, direktor PU Ljubljana Damjan PETRIČ, predsednik PVD Sever Emerik PETERKA in predstavnik sindikata Radivoj UROŠEVIČ. Iz nagovora vseh gostov je bilo zaznati pohvale za delo IPA kluba Ljubljana, predvsem pa plodno medsebojno sodelovanje in pomoč pri organiziranju raznih dogodkov.

Zaključni del občnega zbora je bila predstavitev programa dela UO IPA kluba Ljubljana in finančnega načrta za leto 2023. Tudi ta dva dokumenta sta bila s strani prisotnih članov in članic soglasno potrjena.

 

Predsednik delovnega predsedstva Anton Pozvek se je prisotnim zahvalil za sodelovanje in vse prisotne povabil na družabno srečanje.

Marjan Prah-Podborški