Obisk Nuklearne elektrarne Krško (NEK)

Na povabilo IPA kluba Posavje in Nuklearne elektrarne Krško (NEK) smo si člani IPA iz cele Slovenije, med njimi tudi člani IPA kluba Štajerska dne 24. 5. 2023 ogledali NEK. Edina slovenska jedrska elektrarna deluje od leta 1983. Zgradila jo je družba Westinghouse. Jedrski reaktor je tlačnovodnega tipa največje moči 727 MW, zaradi potreb lastnega delovanja pa v omrežje pošilja 696 MW. Temeljni kamen za NEK je bil položen 1. 12. 1974.

NEK deluje podobno kot klasična termoelektrarna, vendar izvor toplote niso fosilna goriva, temveč se toplota sprošča ob cepitvi uranovih jeder v reaktorju. V reaktorski zgradbi je reaktorska posoda z gorivnimi elementi, ki tvorijo sredico. Skozi reaktor kroži navadna voda pod tlakom, ki odvaja sproščeno toploto v uparjalnika, kjer nastaja para, ki poganja turbino, ta pa električni generator.

Med obiskom in gibanjem skozi NEK je bilo potrebno upoštevati zelo stroga varnostna pravila. Pri tem smo si ogledali komandno sobo, turbinske zgradbe, hladilne sisteme in turboagregat. V terciarnem delu elektrarne pa tudi hladilne črpalke, hladilne stolpe, cevovode, transformatorje ter daljnovode. Po ogledu NEK so nam gostitelji iz IPA Posavje predstavili še delo na Policijski postaji Brežice, ki je ena od najbolj obremenjenih policijskih postaj v Sloveniji po številu obravnav nedovoljenih prestopov notranje meje Evropske unije po vstopu Hrvaške v Schengensko območje. Nato smo se z novimi znanji in izkušnjami vrnili domov.

SERVO PER AMIKECO!

Danilo Steinman
IPA klub Štajerska