Anketa o zadovoljstvu pokazala večje zadovoljstvo članov

Anketa o zadovoljstvu z IPO, ki je bila izvedena med poletjem, je pokazala večje zadovoljstvo članov z delovanjem IPE. Anketo smo prvič izvedli v letu 2019.
Letos se je na anketo odzvalo več članov – 391. Povprečna starost respondentov je znašala 56.8.
Precej nižji je bil delež tistih, ki so že kdaj razmišljali o izstopu, in sicer 18%.
Zadovoljstvo z regionalnimi klubi in zvezo je znašalo 3.0, kar je bolje kot v letu 2019 (2.9 za klube in 2.8 za zvezo).
V splošnem člani najpogosteje pogrešajo večji nabor popustov in različnih aktivnosti, pogosto pohvalijo obveščanje in informiranje, spletno stran ter aktivnosti. Tudi pri zadovoljstvu z regionalnimi klubi, pogosto pohvalijo nabor družabnih in športnih aktivnosti, obveščanje in informiranje. Kritični so do klubov, kjer slabše skrbijo za obveščanje članov in nabor popustov, želijo si več raznolikega druženja.
Vsem, ki ste sodelovali v anketi se zahvaljujemo za vaš čas, informacije nam bodo koristile za to, da bomo v prihodnje še boljši.


SERVO PER AMIKECO!