Za nami je XIII. kongres IPA Slovenija

Za nami je 13. IPA kongres, kjer so člane, ob predsedniku IPA Slovenije Jožetu Senici, nagovorili tudi generalni direktor policije mag. Senad Jušić in državna sekretarka MNZ Helga Dobrin.

Predsednik IPA Slovenije Jože Senica se je v svojem nagovoru dotaknil mnogih izvedenih kulturnih, športnih, družabnih in strokovnih prireditev, posebej paje izpostavil humanitarna prizadevanja, na katera smo lahko letos še posebej ponosni. Katastrofalne poplave so namreč prizadele tudi mnoge naše člane, v IPI pa smo se takoj povezali tudi na mednarodnem nivoju. Na pomoč smo priskočili tudi na nivoju sekcije in v regionalnih klubih. To je bil poseben zgodovinski moment, ki je prvič povezal vsa stanovska združenja. “To sodelovanje nas dela velike,” je še dejal predsednik.

Generalni direktor policije mag. Senad Jušić je izpostavil vlogo IPE pri krepitvi tovarištva med policisti: “Morda je beseda tovarištvo nekoliko staromodna. A njene vrednote nikdar ne bodo šle iz mode. To je tisto, kar nas drži skupaj, Krepitev povezanosti med ljudmi je tudi temeljna dejavnost IPE, ki spodbuja ativne in nekdanje zaposlene v policiji, da se udeležujejo dogkdov, družijo med seboj in nenazadnje na tak način tudi prenašajo izkušnje.”

Državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobin pa je med drugim izpostavila skrb za človeka, poklicno tovarištvo, vzajemnost, druženje in solidarnost: “Ta nas je ponovno in v velikem obsegu povezalo ob avgustovskih poplavah. Takrat ste tudi v IPA nesebično in nemudoma priskočili na pomoč svojim članom, ki so utrpeli škodo. Obenem pa ste se velikodušno povezali z nami – z ministrstvom in policijo, obema sindikatoma in drugimi stanovskimi združenji – v dobrodelni projekt Dam za Dom.”

Svečanost so popestrili člani Policijskega orkestra, v okviru plenarnega zasedanja pa je bilo članom predstavljeno poslovanje IPE v preteklem letu in predstavljen program dela.

Med drugim je bil sprejet tudi dopolnjen statut IPE ter izvoljena predsednik nadzornega odbora, ki je postal Ferdo Abraham, njegov član pa Tomaž Urleb.

Na predlog IPA kluba Gorenjska je bilo dolgoletnemu članu in predsedniku IPA kluba Gorenjska Juretu Lešnjaku podeljeno priznanje IPA zveze Plaketa IPA Slovenija.

Član IPA kluba Celje Gregor Šega pa je prejel priznanje, ki mu je bilo podeljeno na 65. svetovnem IPA kongresu 2022 v Španiji v okviru mednarodnega foto tekmovanja 2022.