Mednarodna konferenca “Soočanje mladih generacij z drogami, alkoholom in medvrstniškim nasiljem” v Romuniji

Med 16. in 20. 4. 2024 je IPA sekcija Romunija skupaj z nacionalno policijo ter ob podpori lokalnih oblasti organizirala mednarodno konferenco “Soočanje mladih generacij z drogami, alkoholom in med vrstniškim nasilje”. Konference so se poleg gostiteljev udeležili delegati – predstavniki varnostnih struktur Cipra, Črne Gore, Madžarske, Nizozemske, Poljske in Slovenije.

Pri tem je IPA Sekcija Romunija predstavljala ključen vezni člen med romunsko policijo na mednarodni ravni, preko katerega so omogočili izmenjavo izkušenj udeležencev o soočanju družbe v različnih državah s problematiko konzumiranja in odvisnosti mladih od psihoaktivnih substanc ter oblik, metod in načinov soočanja s problematiko, kot tudi sistemskega odzivanja in reševanja problematike odvisnosti – okolja, ki pogosto v družbo vnaša nasilje. Slednje se vedno pogosteje pojavlja tudi med mladimi.

Delegati so predstavili oblike in metode soočanja varnostnih in socialnih državnih struktur ter družbenih organizacij svojih držav, saj se v današnjem globaliziranem svetu vse države soočajo z izzivi reševanja in zmanjševanja vplivov psihoaktivnih substanc na družbo ter zagotavljanjem zdravega nenasilnega razvojnega okolja za mlade.

Pri tem je potrebno izpostaviti izjemno angažiranost gostiteljev, ki so poleg pravnih, državnih socialno varstvenih oblik in preventivnih programov policije predstavili tudi izjemno angažiranost samoupravnih lokalnih struktur ter njihovo povezanost z nevladnimi organizacijami in projekti. Za boljše razumevanje in izmenjavo izkušenj so gostitelji organizirali tudi več ekskurzij, kjer je bilo mogoče dobiti neposreden vpogled v način soočanja s problematiko in reševanjem odvisnosti.

Prav tako so gostitelji, IPA Sekcija Romunija, omogočili neposreden uvid v perečnost problematike z obiskom nove policijske postaje in uprave policije na regionalni ravni, kjer je bila dodobra predstavljena njihova organiziranost in aktualna problematika. Med zaključnimi aktivnostmi konference je bila tudi javna okrogla miza, kjer so z vprašanji lahko participirali tudi občani.

S spoznanjem preventivnih projektov policije ter močno usmerjenostjo v policijsko preventivno aktivnost na šolah, je bilo vsem delegatom omogočeno spoznanje o pomenu in povezanost romunske policije s civilno družbo.

SERVO PER AMIKECO!

Vito Ivanc