Predstavnika IPA Slovenije na konferenci IPA management v Bolgariji

Anita Kovačič Čelofiga in Tomaž Trajbarič, predstavnika IPA Slovenije, sta se nedavno vrnila s konference IPA management v Bolgariji, kjer je okrog 120 udeležencev izmenjevalo dobre prakse na področju razvoja IPE.

V predstavitvi IPA Slovenije smo izpostavili nekatere dobre prakse naše sekcije, med njimi izvedbo ankete o nekaterih ugotovitev, ki bi lahko prišle prav tudi tujim kolegom. Ko snujemo aktivnosti je namreč pomembno, da poznamo svoje člane, njihove želje in preference ter se nenehno prilagajamo.

Udeleženci so z delom po skupinah iskali možnosti za razvoj IPE po posameznih področjih, slovenska udeleženca pa sta podala mnoge predloge v sekciji, ki je iskala rešitve v povezavi z odnosi z javnostmi. Delovna skupina je opredelila več poglavitnih izzivov na tem področju in opredelila sedem ciljev, s katerimi bi jih lahko naslovili. Predlogi delovnih skupin bodo zbrani v skupnem strateškem dokumentu, ki bo javno dostopen in v pomoč sekcijam ter krovni organizaciji.

SERVO PER AMIKECO!