IZVEDBA 2. IZREDNEGA KONGRESA IPA SEKCIJE SLOVENIJE

Delegatke in delegati IPA sekcije Slovenije smo se zbrali v soboto 21. 10. 2017 na 2. izrednem kongresu v Kranjski Gori.

 

Namen kongresa je bil obravnava in sprejetje novega statuta IPA sekcije Slovenije, ki so ga člani upravnega odbora na podlagi predlogov in pobud celotnega članstva usklajevali preko celega leta. Predlog novega statuta je bil predložen v pregled in predhodno mnenje Upravni enoti v Celju. Na sestanku Upravnega odbora IPA sekcije Slovenije, 5. 10. 2017, smo predloge in pobude Upravne enote obravnavali in sprejeli predlog, da delegatom in delegatkam 2. izrednega kongresa predlagamo nekatere spremembe in dopolnitve statuta.

Udeleženci izrednega kongresa

Kongres je otvoril predsednik IPA sekcije Slovenije Stanislav Ficko, ki je bil tudi vodja komisije za pripravo novega statuta. Pred pričetkom obravnave je vsem prisotnim delegatkam in delegatom poudaril novosti, ki jih je predlagalo članstvo, in predloge Upravne enote v Celju, ki je statut pregledala in podala nekaj mnenj in predlogov. Poleg tega pa je bilo dodatno predlagano še nekaj amandmajev, ki so jih vložili posamezni klubi po zadnji obravnavi statuta na seji upravnega odbora 5. 10. 2017.

Predsednik sekcije Stanislav Ficko je nagovoril udeležence

 

Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo, ki ga je vodil Istvan Lipnik.

Delovno predsedstvo

Skupaj je bilo prisotnih 83 udeležencev iz regionalnih klubov in upravnega odbora, od tega 82 z glasovalno pravico.

Delovni predsednik Istavn Lipnik je ob 15. uri razglasil, da je novi statut IPA sekcije sprejet in se zahvalil vsem prisotnim.

Vinko Otovič