Predstavnica IPA Ljubljana na konferenci žensk v varnostnem sektorju

Februarja se je predstavnica IPA Sekcije Slovenija in IPA kluba Ljubljana v Budvi udeležila 1. svetovne konference z naslovom “World Conference of Women in the Security sector”.

Konferenca je potekla v organizaciji IPA Sekcije, Sindikata Uprave policije in združenja policistk Črne Gore. Osrednja tema konference je bila enakost spolov in možnosti za povečanje števila žensk ter njihovega napredovanja v varnostnih organih. Konferenco je otvoril direktor Uprave policije Črne Gore Veselin Veljović, na otvoritvi pa so bili prisotni še drugi visoki predstavniki Črne Gore, ameriška ambasadorka v Črni Gori, predstavniki OSCE, NATA, DECAF, CESP in drugi pomembni gostje, ki so poudarili pomembno vlogo žensk v sistemih varnosti in zaželeli dobrodošlico predstavnicam in maloštevilnim predstavnikom iz 18. držav, Albanije, Avstrije, BIH, Bolgarije, Kanade, Hrvaške, Cipra, Nemčije, Izraela, Italije, Moldavije, Severne Makedonije, Norveške, Rusije, Španije, Turčije, ZDA in Slovenije. V dveh dneh so bili tako predstavljeni problemi ter obstoječe in možne bodoče rešitve posameznih držav glede obravnavane teme. Organizatorji so poskrbeli tudi za to, da smo se v Črni Gori dobro počutile in si ogledale Budvo in njeno okolico. Konferenca, ki je bila odlična priložnost za izmenjavo izkušenj, dodatno povezovanje žensk v varnostnih organih in tkanje novih poznanstev med IPA združenji, je bila zaključena z galo večerjo in podelitvijo nagrad za najboljše prezentacije.

Organiziranje tovrstnih konferenc, ki izpostavljajo pomanjkljivosti in težave, s katerimi se ženske v policiji srečujemo pri opravljanju svojega poklica ter rešitve za izboljšanje našega položaja, zagotovo pripomore k pozitivnim spremembam na področju enakosti spolov. Ta tema pa ni namenjena samo ženskam, ravno obratno. Moški igrajo še kako pomembno vlogo v procesu odločanja in pri doseganju enakosti med spoloma, zato si želimo, da bi se takih konferenc v večjem številu udeležili tudi moški, ki prav tako lahko v veliki meri prispevajo k izboljšanju trenutnega stanja na tem področju.

Urška Robnik