5. Balkansko-Jadranska IPA konferenca

V času od 5. do 8. septembra 2019 je v glavnem mestu Črne gore, Podgorici, potekala 5. Balkansko – Jadranska IPA konferenca.

Kot predstavnik IPA sekcije Slovenije sem se konference udeležil Karl Petelinšek, blagajnik IPA sekcije Slovenije. Na konferenci so sodelovali predstavniki 13 IPA sekcij, in sicer zraven Slovenije in gostiteljice Črne gore še sekcije IPA Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Cipra, Češke republike, Grčije, Hrvaške, Romunije, Slovaške, Srbije in Severne Makedonije.

Prvi dan je bil namenjen prihodu delegacij. Zvečer smo se udeležili skupne svečane večerje z druženjem, na kateri nam je dobrodošlico izrekel predsednik IPA Sekcije Črna gora g. Vojislav Dragović, prav tako nam je bil predstavljen natančen potek konference.

Naslednji dan smo se  zbrali v veliki konferenčni dvorani Hotela Ramada, kjer se je pričela otvoritvena slovesnost s himnama gostiteljice Črne gore in Mednarodne policijske zveze – IPA, ki jih je doživeto zapela vokalni skupina Grlice. Sledil je mimohod črnogorskih policistov z zastavami držav udeleženk konference. Otvoritvene slovesnosti so se udeležili veleposlaniki držav udeleženk konference, tako je prišla tudi ga. mag. Stanka Štrukelj, namestnica veleposlanika, ki vodi konzularni oddelek in pokriva področja, kot so politične zadeve, konzularne zadeve in kulturno sodelovanje. Prav tako je bil prisoten minister za šport in mlade v vladi Črne gore g. Nikola Janović.

Sledili so nagovori predsednika IPA Sekcije Črna gora g. Vojislava Dragovića in  predsednika IPA sekcije Hrvaška, g. Miljenka Vidaka, ki je bil pobudnik te konference in je oktobra v Dubrovniku gostitelj 64. svetovnega kongresa, ter  direktorja Uprave policije Črne gore g. dr. Veselina Veljovića, ki je odprl konferenco. Prebrano je bilo tudi pozdravno pismo, ki ga je poslal mednarodni predsednik IPA Pierre-Martin Moulin, v katerem je čestital gostitelju tako pomembnega prijateljskega srečanja ter udeležencem zažel uspešno delo in prijetno bivanje v Črni gori. Odprtju je sledilo uradno fotografiranje skupaj s povabljenimi gosti otvoritvene slovesnosti.

 

Po krajšem odmoru smo predstavniki IPA sekcij pričeli z delom na temo »Pomen zdravega načina življenja za zaposlene v varnostnih službah«. Na konferenci so kot gostje sodelovali strokovnjaki z različnih področij kot so zdravo življenjsko okolje, zdravstvena oskrba,  zdrava in uravnovešena prehrana in vpliv medijev. Ti so poskrbeli za multidisciplinarni pristop k obravnavani temi. Tako so s svojimi pogledi na to tematiko sodelovali ga. Ivana Vojnović – generalna direktorica Direktorata za življenjsko okolje v Ministrstvu za turizem in trajnostni razvoj, ga. dr. Snežana Bajraktarović Labović – specialistka higiene in prehrane, g. dr. Boris Nikolić – zdravnik v Zdravstvenem centru MNZ, g. Zlatko Maliković – predstavnik iz Uprave policije in g. Vlatko Stijepović – novinar in moderator. Med drugim smo govorili o stresu in njegovem vplivu na zdravje zaposlenih v policiji in drugih varnostnih službah, o pomenu zdravega življenjskega okolja, uravnoteženi oziroma zdravi prehrani, izpostavljen je bil pomen in pozitivni vpliv fizične aktivnosti – ukvarjanja s športom in drugih hobijev na zdravje zaposlenih v teh službah. Prav tako so predstavili prakso zdravstvene oskrbe zaposlenih v policiji v Črni gori, kjer so zdravniki, zaposleni v policiji oziroma MNZ, aktivno vključeni v spremljanje zdravstvenega stanja policistov od trenutka vstopa v njihove vrste, opravljanje sistematičnih pregledov pa tudi spremljanje okrevanja po poškodbah. Hkrati se vključuje policiste v državne programe za pravočasno odkrivanje raka na debelem črevesju. Še zlasti je bila zanimiva informacija, da razpolagajo s svojimi ambulantami in laboratoriji, kjer izvajajo razne preiskave za zaposlene v policiji oziroma MNZ.

Vsi smo si bili enotni, da je zdravje naše največje bogastvo, zato je zdrav način življenja izjemnega pomena, še posebej za policiste, ki so pri svojem delu vsakodnevno izpostavljeni stresu, psihofizičnim naporom kot tudi drugim izzivom, s katerimi se soočajo. Strokovnjaki so podali nasvete in predloge za izboljšanje kakovosti življenja policistov.

Predsednik IPA Sekcije Črne gore je dodatno poudaril pomen športa za zdravje in psihofizično pripravljenost policistov in povedal, da bodo v tem duhu naslednje leto meseca maja v mesto Bar potekale športne igre IPA olimpijada pod naslovom »IPA GAMES 2020«.

Na konferenci smo izbrali tudi gostitelja 7. Balkansko – Jadranske konference, katero bo leta 2021 gostila IPA Sekcija Bosna in Hercegovina.

Sledil je obisk protokolarnega objekta Vladne vile Gorica, kjer smo si ogledali objekt in imeli kosilo. Po kosilu smo se vrnili v hotel in se pripravili na odhod na naslednjo lokacijo, in sicer smo se odpeljali na ogled zanimive turistične vasi Virpazar ob Skadrskem jezeru, kjer je potekala turistična prireditev Praznik grozdja. Gre za vas s 46 prebivalci, ki se preživlja izključno s turizmom.

V soboto smo se odpeljali v mesto Bar, ki bo drugo leto gostitelj »IPA Games 2020« in si ogledali prizorišča, kjer bo potekala otvoritvena slovesnost in športne igre. Tako smo si med drugim ogledali športno dvorano in atletski stadion. Sledil je ogled Hotela Princess, kjer bodo bivali udeleženci iger.