Na IPA seminarju First Strategic Young members conference v Gimbornu

IPA član Damjan Lepoša se je septembra v Gimbornu udeležil seminarja z naslovom »First Strategic Young Members Conference«.

“Gimborn je prijetno izobraževalno središče, ki spada pod okriljem IPA Nemčije in v katerem se skozi celo leto izvajajo različna izobraževanja in seminarji, ki jih organizira IPA. Nahaja se 50 kilometrov zahodno od Kölna.

Seminarja se je udeležilo 17 predstavnikov iz 13 držav (iz Avstrije, Belgije, Cipra, Danske, Finske, Francije, Nemčije, Velike Britanije, Islandije, Irske, Norveške, Švedske in Slovenije). Celoten seminar je potekal v angleškem jeziku, vodil pa ga je Philipp Kurz iz IPA Nemčije.

Namen seminarja je bila seznanitev z upravljanjem in pridobivanjem novih mladih članov  posameznih IPA sekcij in izmenjava izkušenj na navedenem področju, s čimer bi uspešne prakse implementirali v sistem pridobivanja članstva v preostalih sekcijah.

Prvi dan seminarja nam je po uvodnem pozdravu vodstvo izobraževalnega središča predstavilo kratko zgodovino kraja in gradu ter potek seminarja v obeh dneh. Sledila je kratka predstavitev udeležencev seminarja, nato pa smo udeleženci predstavili situacijo glede članstva in načine pridobivanja in ohranjanja članstva v sekcijah. Predstavili smo tudi aktivnosti sekcij s katerimi se poskuša članstvo tudi zadržati.

Drugi dan seminarja smo se razdelili v skupine in v okviru skupin poskušali identificirati možnosti in načine povezovanja sekcij in izvedbo skupnih aktivnosti z namenom ne le pridobivanja novih članov, temveč tudi ohranjanja članstva skozi celotno življenjsko obdobje.

Po zaključku dela v skupinah smo prisluhnili predstavitvi načinov uspešnega komuniciranja z mlajšo generacijo, tako imenovanimi »milenijci«, ter sledili predstavitvi načina korporativnega dizajna kot faktorju uspeha, pri čemer je bil predstavljen osnutek predloga grafične podobe IPA, katerega naročnik je IPA Nemčija in bo predstavljen in dan v potrditev na letošnjem svetovnem kongresu.

Seminar smo zaključili v nedeljo dopoldne pri čemer je po predavanju v znak dobrega in uspešnega sodelovanja na seminarju sledila še izmenjava naslovov z udeleženci in fotografiranje.

Na koncu naj povzamem bistvene ugotovitve in zaključke seminarja, in sicer da IPA sekcija Slovenija delo na navedenem področju opravlja zelo dobro. Članstvo v sekciji je glede na število policistov izredno veliko, sodi med največje med sodelujočimi udeleženci. Pristopi sekcije pri pridobivanju članstva pa so učinkoviti predvsem ob dejstvu, da je zagotovljena prisotnosti poverjenikov v policijskih enotah, s čimer je omogočena stalna dostopnost informacij članom kot bodočim mladim članom.”

Damjan Lepoša

IPA RK Gorenjska