Predsednik in generalni sekretar IPA Slovenija na 66. IPA svetovnem kongresu v Atenah

Letošnjega IPA svetovnega kongresa, katerega je v času od 24. do 29. oktobra 2023 v Atenah organizirala IPA sekcija Grčija, sta se udeležila predsednik IPA sekcije Slovenija Jože Senica in generalni sekretar IPA sekcije Slovenija Zmago Javornik. Poleg letnih poročil IEB (mednarodnega izvršnega odbora), komisij in nadzornikov, kot tudi materialno finačnega poročila in finančnega načrta, so bili tokrat predstavljeni in obravnavani tudi številni programi nacionalnih sekcij, predlagani in sprejeti nekateri popravki in dopolnitve Statuta in izvedene volitve v organe IEB za mandatno obdobje od 2023 do 2027.

Dosedanji blagajnik za socialne zadeve IEB Martin Hoffmann iz IPA sekcije Avstrija je bil izvoljen za predsednika IEB, predsednik IPA sekcije Slovenija Jože Senica pa je bil izvoljen za generalnega sekretarja IEB. Čestitamo! Za predsednika komisije za mednarodne odnose IEB je bil izvoljen Oliver Hoffmann, za predsednika profesionalne komisije IEB Diego Trolese, za predsednika socialno kulturne komisije IEB Christos Parginos, za vodjo administracije IEB Clive Wood, za blagajnika IEB in hkrati za podpredsednika IEB Michael Walsh, za blagajnika socialne komisije IEB Jean Paul Allet, za prvo nadzornico IEB Sofia Logaridou in za drugega nadzornika IEB Fred Boyd.

V stalno članstvo je bila sprejeta IPA sekcija Kirgizistan. Predstavljen je bil potek priprav IPA svetovnega kongresa 2024, ki ga bo v času od 15. do 22. septembra 2024 v Ohridu organizirala IPA sekcija Severna Makedonija. IPA svetovni kongres v 2025 bo organizirala IPA sekcija Poljska, v 2026 IPA sekcija Šrilanka, za organizacijo IPA svetovnega kongresa v 2027 pa je bila izglasovana IPA sekcija Srbija. Druga kandidatka IPA sekcija Hong Kong, kateri je bilo glasovanje tokrat manj naklonjeno, pa je napovedala ponovitev kandidature za 2028. Seminar mladih policistov 2023 v organizaciji IPA Nova Zelandija je bil odpovedan, seminar mladih policistov 2024 bo v organizaciji IPA sekcije Avstrija, 2025 v organizaciji IPA sekcije Belgija in 2026 v organizaciji IPA sekcije Nemčija. IPA športne igre 2024 bodo v organizaciji IPA sekcije Romunija, 2026 v organizaciji IPA sekcije Poljska in 2028 v organizaciji IPA sekcije Grčija. Podeljena so bila številna priznanja in nagrade.

SERVO PER AMIKECO!

Zmago Javornik
generalni sekretar