4. KONGRES IPA SLOVENIJE

Potem ko je IPA Sekcija Slovenije lani tudi v mednarodnem merilu odmevno obeležila svojo 10-letnico delovanja, je 26. oktobra letos izvedli še svoj IV. kongres. Na njem so za novega predsednika sekcije izvolili Stanislava Ficka, ki je do sedaj opravljal funkcijo enega od podpredsednikov sekcije.

Zgledno organiziran in izpeljan kongres, ki se ga je udeležilo 125 delegatov in še skoraj enkrat toliko drugih udeležencev, med katerimi so bili tudi gosti iz Avstrije; Italije, Hrvaške, Cipra, Grčije, Poljske in Združenih držav Amerike, je potekal v hotelu Dobrava v Termalnem zdravilišču Zreče. Pisno so se opravičile in nam zaželele uspešno delo sekcije Francije, Švice in San Marina.

Njegove svečane otvoritve se je udeležil tudi generalni direktor policije Marko Pogorevc, ki je navzoče pozdravil v imenu GPU in izrazil podporo aktivnostim slovenske sekcije. Poudaril je, da je IPA postala v enajstih letih del slovenske policije in njenega zgodovinskega spomina. S ponosom se je spomnil prejema prvih izkaznic naših članov s strani kolegov iz IPE Italije in Avstrije, kar je bilo po njegovih besedah v tistih časih znamenje svetlejše prihodnosti. S tem smo namre začeli postajati člani velike IPINE družine.

Ob koncu nagovora se je generalni direktor policije zahvalil dosedanjemu vodstvu slovenske sekcije in zaželel uspešno delo kongresa.

V nadaljevanju je podpredsednik sekcije Isak Stane prebral pozdravno pismo prvega predsednika slovenske sekcije Milana Zorca, ki se zaradi krhkega zdravja žal ni mogel udeležiti kongresa in vse prisotne pozval k minuti molka za izkazano spoštovanje do ustanovitelja IPE g. Arthurja Troopa. V nadaljevanju je na kratko orisal delo sekcije med kongresoma.

V veliko čast slovenske sekcije je zbrane pozdravil tudi mednarodni predsednik IPE g. Michael Odyssius,ki je povedal: “V čast mi je, da sem lahko tu z vami in se vam zahvaljujem za to, da ste me povabili in mi dali priložnost, da nagovorim zbor delegatov vaše sekcije. Rad bi izrazil svoje prisrčne pozdrave vsem članom IPA, nacionalnemu upravnemu odboru, prisotnim delegatom in vsem prebivalcem Slovenije. Prav tako toplo pozdravljam vse vaše goste, ki so prišli sem, da bi izmenjali svoje znanje, izkušnje in strokovno znanje in dobili priložnost, da bi zvedeli več o ljudeh, zgodovini, kulturi in gostoljubnosti vaše prelepe države.”

Sekcija IPA Slovenije je bila ustanovljena aprila 1991 s pomočjo in pod vodstvom sosednje sekcije IPA Avstrije. Novembra 1992 je bila sekcija soglasno sprejeta med konferenco IEC v Rio de Janeiru v veliko družino IPA. Sekcija je začela svoje delo z majhnim številom članov, ki so bili pridruženi člani sekcij Avstrije in Italije. Zelo hitro pa je Sekcija zrasla in se dokazala kot zelo aktivna. Danes šteje že ve kot 6000 članov.

Sekcija je cvetela na področju socialnih, kulturnih in drugih dejavnosti IPA. V zadnjih dveh letih je trdno delala in skupaj z italijansko sekcijo odigrala pomembno vlogo pri spodbujanju IPA v sosednji državi Hrvaški, posledica tega pa je bila ustanovitev IPA Sekcije v ustanavljanju v tej državi. Zato z veseljem in s ponosom izražam, svoje najboljše želje in najtoplejše čestitke vsem članom, ki so trdno delali pri širjenju idealov IPA.

Sekcijo spoštuje tako PEB kot tudi vse nacionalne sekcije. Zato je bila Sloveniji na konferenci IEC v Južni Afriki zaupana tudi organizacija 34.konference IEC leta 2007. Prepričan sem, da bodo vsi člani trdno delali na tem in da bo konferenca uspešna. Prepričan sem, da bo Sekcija nadaljevala z delom za širjenje idealov našega Združenja. Naši slovenski prijatelji zelo dobro vedo, da se je mednarodno policijsko združenje IPA, ki je že dopolnilo več kot 50 let, razširilo po vsem svetu v več kot 60 držav, skupaj pa šteje že več kot 320 tisoččlanov. Ta hitra rast kakor tudi vztrajen napredek ima nedvomno velikanski koristen učinek za vse člane, njihove družine in njihove države.

Oblikovanje in spodbujanje prijateljskih odnosov, razvoj duha vzajemne pomoči, služenje in podpora med policisti, njihovimi družinami in prijatelji so dejavniki, ki imajo pozitivne in koristne učinke na policijsko družino po vsem svetu. Kadar policisti izvajajo to univerzalno in tesno povezavo ter moralno podporo med seboj, si pridobijo s tem potrebno vitalnost, ki jim omogoča, da učinkoviteje sodelujejo pri reševanju sodobnih resnih problemov, ki ogrožajo celotno človeštvo.

Nacionalnemu upravnemu odboru izražam svojo zahvalo in spoštovanje zato, ker so mi dali možnost, da nagovorim ta veliki IPA zbor. Hkrati bi se rad zahvalil vsem za to čudovito delo, ki prispeva k nadaljnjemu širjenju IPA. Na koncu želim veliko uspeha vašemu kongresu in vaši sekciji.”

V uradnem delu kongresa so delegati po izvolitvi delovnega predsedstva in organov kongresa sprejeli zapisnik 3. kongresa, poročilo o delu med kongresoma, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Zavrnili so prošnjo carinskih delavcev za možnost sprejema pooblaščenih delavcev carine v IPO in na koncu izvolili novo vodstvo sekcije.

Stanislav Ficko -predsednik,
Jakob eferin -podpredsednik,
Stanislav Isak -podpredsednik,
Vinko Otovič -podpredsednik,
Istvan Lipnik -generalni sekretar,
Alojz Hrnči -blagajnik,
Zdenko Prizmić -mednarodni delegat in
Milan Marinšek -stalni zapisnikar.

Člani upravnega odbora so tudi vsi predsedniki regionalnih klubov in častni predsednik sekcije Milan Zorec.

Nadzorni odbor : Anton Poglajen -predsednik, člana, Jože Kuzma in Danijel Lorbek.

Častno razsodišče: Jože Mencin -predsednik, člana, Alojz Pavlič in Slavko Škerlak.
Nadometna člana častnega razsodišča: Denis Novak in Dušan Sterle.

Delegatke in delegati so na predlog upravnega odbora v družino častnih članov IPA Sekcije Slovenije sprejeli še dva nova člana.

Seveda je bilo ob kongresu prijetno poskrbljeno tudi za druženje v tradicionalnem IPA razpoloženju.


Tako so si gosti med drugim ogledali Žičko kartuzijo, zeliščno galerijo Trebnik in Zlati grič.

V uradnem delu večernega druženja je predsednik sekcije Stanislav Ficko podelil častno članstvo Milanu ušu in Dušanu Mohorku kateremu je tudi izročil pečatni prstan IPA za uspešno šest letno vodenje IPA Sekcije Slovenije.

Gostujočim sekcijam so bila poklonjena spominska darila. Sledila je še zahvala predsednika sekcije celotnemu organizacijskemu odboru, PU Celje in Termam Zreče za uspešno izvedbo IV. Nacionalnega Kongresa IPA Sekcije Slovenije.

V prijateljskem vzdušju , kulturnem programu in prijetni glasbi so se udeleženci kongresa družili še pozno v noč.

V torek 29.11.2002 smo od mednarodnega predsednika prejeli naslednje sporočilo :

Mr. Stanislav Ficko
National President
IPA Section Slovenia

Dear Mr. President,

I am back in Cyprus and would like once more to express my congratulations on your election as the new National President of the IPA Section Slovenia. As I already said in my speech to the Delegates of your National Congress, the Section is doing very well and is respected by both the PEB and all National Sections. I am convinced that under your Chairmanship, the Section will continue to thrive and work towards the benefit of its members. For any assistance, do not hesitate to contact me.

Kind regards and thank you for your hospitality.

Dear Istvan,

I greet you from Cyprus. I am back in the office today and feel the need to express my sincere thanks and appreciation for everything you did to make my stay in your beautiful country a pleasant one.

Your Annual Congress was well organised and successful.

Kind regards and congratulations again on your re-election as Secretary General of IPA Section Slovenia.

Yours in friendship,
Michael Odysseos
International President

Janez Muži in Istvan Lipnik