PREDSEDNIK IPA SEKCIJE SLOVENIJA

Spoštovani!

V treh desetletjih delovanja naše sekcije smo zrasli v prepoznavno, cenjeno in uveljavljeno sekcijo, na katero se lahko naši IPA prijatelji vedno znova zanesejo. IPO Slovenije sestavlja številno članstvo, to smo aktivni in upokojeni uslužbenci Policije, Ministrstva za notranje zadeve in drugih državnih organov s policijskimi pooblastili.

Odlikujejo nas vrednote, kot so požrtvovalnost, nesebičnost, prijateljstvo, sodelovanje, srčnost. Vrednote, ki pridejo še toliko bolj do izraza v težkih in negotovih časih. Zavedamo se, da so te vrednote ključen gradnik lepšega danes in še boljšega jutri. O tem govori tudi naš moto Servo per amikeco ali Služiti prijateljstvu, ki ga s skupnim delovanjem nenehno ohranjamo živega.

Sam osebno verjamem, da smo močni lahko le, kadar delujemo skupaj. Zato sem še toliko bolj ponosen na izjemno uspešne regionalne klube, kjer vsa ta leta vztrajno in zavzeto organizirajo številne kulturne, športne, izobraževalne in druge prireditve ter – kar je še pomembneje – gojijo in tkejo trdna prijateljstva.

To smo v sekciji ohranjali tudi med pandemijo Covida. Ponosen sem na člane in klube, kjer smo, ko so bile na preizkušnji naše vrednote, pravzaprav vrednote naše celotne družbe, ohranjali stike, prijateljstva in skrbeli za sočloveka. Verjamem, da smo ravno zaradi naših vrednot iz kriznih razmer izšli še močnejši. Ob tem smo dokazali, da znamo delovati tudi v drugačnih razmerah.

Naše delovanje in povezovanje pa ni osredotočeno le na Slovenijo, ampak tudi širše. V mednarodnem okolju smo odlično sprejeti, prepoznani kot pomembni partnerji in dobri prijatelji. Aktivno sodelujemo na različnih tujih srečanjih in dogodkih. Pri tem pa se lahko brez lažne skromnosti pohvalimo, da naša prizadevanja ne ostajajo prezrta, marveč so velikokrat okronana s priznanji in pohvalami. Ob tem bi izrekel iskreno zahvalo našim prijateljem iz tujine, ki so nas počastili s svojo prisotnostjo.

Želel bi si, da še naprej ostajamo zavezani krepitvi mednarodnega sodelovanja, pa tudi dialogu s prijateljskimi in partnerskimi organizacijami. Še zlasti s tistimi, v katerih se poklicno udejanjajo naši članice in člani. Zavedamo se namreč, da je ključno ohranjanje dobrih odnosov in tesnih stikov, ki bodo nedvomno pripomogli k še bolj poglobljenemu sodelovanju v prihodnje. Zato bi na tem mestu izrekel posebno zahvalo vsem organizacijam in njihovemu vodstvu, ki v nas vidite kredibilnega partnerja.

Spoštovani, dovolite mi, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem članicam in članom IPE Slovenije ter našim prijateljem za prispevek k še boljšemu delovanju našega združenja. Tudi v prihodnje bomo sledili našim vrednotam in gradili na družbi medsebojno povezanih, solidarnih in pripadnih članic in članov. Verjamem, da bodo upanje, vera v lepši jutri in iskrena prijateljstva naše vodilo tudi za naprej.

Jože Senica
predsednik