IPA POTOVANJA

Člani IPA imamo določene ugodnosti tudi pri turističnih (individualnih ali skupinskih), športnih ali drugih potovanjih v vseh državah, ki že imajo ustanovljene svoje sekcije, običajno pa tudi v tistih, kjer sekcijo šele ustanavljajo (vendar ne v vseh). Informacije lahko najdete tudi na mednarodnih IPA spletnih strneh IPA dogodki in IPA hiše.

V kolikor nameravate potovati v tujino in bi radi, da vam ob obisku države člani IPA nudijo določeno pomoč ali pa se le želite srečati s svojimi kolegi, si poglejte mednarodno IPA spletno stran potovanja. Na navedenem spletnem mestu najdete tudi PDF mednarodna navodila za IPA pomoč pri potovanjih in PDF mednarodni obrazec za IPA potovanja, ki sta bila z namenom poenotenja postopkov uveljavljena na svetovnem IPA kongresu na Novi Zelandiji v letu 2016.

Pomoč vam nudijo IPA člani države, v katero potujete, in sicer predvsem z nasveti, navodili, organizacijo potovanja po državi, rezervacijo prenočišč in drugimi rezervacijami, ogledi znamenitosti, kontakti z IPA člani in aktivnimi policisti, ki opravljajo delo, za katerega vas zanima, kako poteka v določeni državi in podobno. Ker imajo skoraj vse sekcije tudi popuste v nekaterih objektih, vas seveda lahko seznanijo tudi s popusti in drugimi ugodnostmi za IPA člane.

Pri načrtovanju in izpolnjevanju obrazca upoštevajte naslednja navodila:
1. Pošljite čitljivo izpolnjen obrazec na poštni ali elektronski naslov IPA sekcije Slovenija info@ipa.si
2. Prošnjo pošljite dovolj zgodaj (vsaj 1 mesec prej za individualna potovanja in najmanj 3 mesece prej za skupinska potovanja)
3. Natančno opišite vaše načrtovano potovanje
4. Navedite svoje želje do IPA sekcije gostiteljice
5. Za vsako državo (IPA sekcijo), ki jo nameravate obiskati, izpolnite svoj obrazec
6. Dokaz o članstvu v IPA mednarodnem policijskem združenju mora biti obvezno priložen
7. IPA sekcija gostiteljica ne plačuje rezervacij (ta IPA člana samo informira o namestitvi ipd., IPA član pa nato sam opravi rezervacijo)
8. IPA sekcija gostiteljica po tej analogiji tudi ne krije stroškov morebitnih odjav rezervacij
9. V kolikor vam IPA sekcija gostiteljica omogoči obisk zanimivosti ali izpolni posebne želje, se jim prilagodite in zahvalite

Izpolnjevanje obrazca za IPA potovanje ni potrebno v primerih, ko so osebni kontakti že vzpostavljeni (npr. obiski v sklopu rednih izmenjav med IPA skupinami, osebni obiski prijateljev ipd.) ali v nujnih primerih (npr. zdravstveni razlogi). V kolikor bi radi še kaj dodali ali pa menite, da je posamezna rubrika premajhna za opis, prosimo da dodate novo, dodatno stran k obrazcu. Gostitelju se vedno na primeren način zahvalite (s skromnim darilcem ipd.).

Obrazce lahko pošljite tudi na elektronski naslov podpredsednika IPA sekcije Slovenija marjan.prah@ipa.si, poleg pa navedite tudi vašo IPA člansko številko in IPA klub, katerega član oz. članica ste, da bomo preverili vaše članstvo in vam ne bo potrebno pošiljati dokazila o članstvu.

Prosimo vas, da nas po koncu potovanja (v kolikor vam bo to čas dopuščal) na kratko iskreno seznanite z vtisi, mnenji s potovanja, pa tudi z nasveti za kolege, ki še nameravajo potovati, da jih bomo lahko ustrezno in pravočasno informirali preko objav na spletni strani IPA Slovenija in med novičkami IPA Slovenija.

Želimo vam prijetno potovanje, čim več lepih trenutkov, mnogo novih poznanstev in spoznanj ter uspešno izpolnitev vaših želja!