POSTANI ČLAN

KDO JE LAHKO ČLAN IPE:

IPA (International Police Association) – Mednarodna policijska zveza – Sekcija Slovenija (v nadaljnem besedilu zveza) je zveza prostovoljno združenih IPA regionalnih klubov (v nadaljnem besedilu društva) s sedežem v Sloveniji, v katere se povezujejo aktivni in upokojeni pripadniki služb Policije, Ministrstva za notranje zadeve in drugih državnih služb s policijskimi pooblastili, na podlagi poklicnega tovarištva, vzajemnosti in solidarnosti.

Na 4. nacionalnem kongresu IPA Sekcije Slovenije smo sprejeli v članstvo pooblaščene delavce Ministrstva za pravosodje, na 5. nacionalnem kongresu pa pooblaščene delavce Carine.

V IPI poznamo redno in častno članstvo. Častni člani kluba so tisti člani, ki imajo posebne zasluge za razvoj in delovanje kluba. Pridruženi člani kluba so člani  tuje policijske organizacije v državi, kjer IPA organizacija še ni ustanovljena in pa izredni člani kluba so lahko  vdovci in vdove članov (12. člen Statuta).

Pridruženi in izredni člani kluba nimajo aktivne in pasivne volilne pravice.

Novost pa je tudi, da klubi lahko kot zaslužne člane sprejmejo tudi osebe, ki podpirajo dejavnost in sledijo ciljem zveze. Članstvo zaslužnim članom preneha po preteku treh let. Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka se članstvo lahko enkrat ali večkrat podaljša za enako obdobje.

Zaslužni člani plačajo članarino in prejmejo izkaznico, nimajo pa aktivne in pasivne volilne pravice (12. člen Statuta).

Zaradi boljše razumljivosti in pogostih vprašanj navajamo, da študentje Fakultete za varnostne vede, bivši policisti – ki so v rednem delovnem razmerju izven policije, delavci upravnih enot, pripadniki vojaških formacij – vključno z vojno policijo, delavci drugih služb za varovanje oz. vsi tisti, ki niso zaposleni v policiji, ne morejo biti člani IPE.

KAKO SE LAHKO VČLANIMO V IPO:

Vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje za včlanitev, mora v kraju kjer stalno biva ali službuje, poiskati poverjenika IPE, kateremu mora sporočiti svojo željo po včlanitvi. Poverjeniki so na vseh enotah policije, ki vam bodo nudili vse potrebne informacije. Lahko pa poiščete tudi katerega koli IPA funkcionarja v vašem regionalnem klubu IPE, katerih naslove lahko najdete na naših internetnih straneh, ali pa povprašate na  info@ipa.si .

Za včlanitev mora vsak kandidat izpolniti in podpisati obrazec – Pristopna izjava in poravnati stroške pristopnine in članarine. Pristopnina, ki se plača le pri včlanitvi, znaša za leto 2018 petnajst (15) €, članarina pa dvajset (20) €. O sprejemu novih članov odloča Upravni odbor regionalnega kluba.

Vsak novo sprejeti član dobi IPA izkaznico z veljavnostjo za tekoče leto in nalepko za avtomobil z isto številko, ki velja tudi samo za tekoče leto, poleg teh pa dobi še brošuro IPA VODIČ, v kateri so natisnjeni STATUT IPE in drugi aktualni akti IPE. Ker je izkaznica IPE brez fotografije, je veljavna samo skupaj z drugim veljavnim osebnim dokumentom za identifikacijo. Z veljavno izkaznico lahko dokazujete svoj status člana IPE po vsem svetu, lahko pa tudi uveljavljate določene ugodnosti tako doma kot v tujini (IPA potovanja, srečanja in izmenjava mladih, IPA popusti itd…).

V svetu naša sekcija dosega enega najvišjih odstotkov članstva, zato pozivamo vse tiste, ki še omahujete, da se nam čim prej pridružite.

Pristopno izjavo v članstvo IPE prejmete v vsakem regionalnem klubu.