POSTANI ČLAN

Kdo je lahko član IPA mednarodnega policijskega združenja?

IPA sekcija Slovenija je slovenska zveza prostovoljno združenih društev oz. regionalnih IPA klubov s sedežem v Sloveniji, v katere se združujejo aktivni in upokojeni uslužbenci Policije, Ministrstva za notranje zadeve in drugih državnih služb s policijskimi pooblastili, na podlagi poklicnega tovarištva, vzajemnosti in solidarnosti.

Na 3. nacionalnem kongresu IPA sekcije Slovenija so bili v članstvo mednarodnega policijskega združenja IPA potrjeni pooblaščeni delavci Ministrstva za pravosodje (pazniki), na 5. nacionalnem kongresu IPA sekcije Slovenija pa tudi pooblaščeni delavci Carine.

V IPA mednarodni policijski zvezi poznamo redno in častno članstvo. Častni člani kluba so tisti člani, ki imajo posebne zasluge za razvoj in delovanje kluba. Pridruženi člani kluba so člani tuje policijske organizacije v državi, kjer IPA organizacija še ni ustanovljena in pa izredni člani kluba so lahko vdovci in vdove članov. Pridruženi in izredni člani IPA klubov nimajo aktivne in pasivne volilne pravice.

IPA klubi lahko med članstvo sprejmejo tudi osebe, ki podpirajo dejavnost in sledijo ciljem zveze. Članstvo podpornim članom preneha po preteku treh let. Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka se članstvo lahko enkrat ali večkrat podaljša za enako obdobje. Podporni člani plačajo članarino in prejmejo izkaznico, nimajo pa aktivne in pasivne volilne pravice.

Zaradi pogostih vprašanj dodajamo, da član IPA mednarodnega policijskega združenja ne more postati:
– nekdanji policist, ki je v rednem delovnem razmerju izven policije,
– študent Fakultete za varnostne vede,
– upravni delavec v upravni enoti,
– pripadnik vojaške enote/policije,
– delavec druge službe za varovanje ali
– druga oseba, ki ni zaposlena v policiji.

Kako se lahko včlanim v IPA mednarodno policijsko združenje?

Vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje za včlanitev, mora v kraju, kjer stalno biva ali službuje, poiskati poverjenika IPA kluba, kateremu sporoči svojo željo po včlanitvi. Praviloma je na vsaki policijski enoti poverjenik, ki vam bo nudil vse potrebne informacije. Lahko kontaktirate tudi katerega od IPA funkcionarjev, katerih kontakte lahko najdete med podatki na https://ipa.si/upravni-odbor in https://ipa.si/regionalnik-klubi, lahko pa vprašanje pošljete na elektronski naslov info@ipa.si. Pristopno izjavo lahko dobite v vsakem IPA klubu.

Za včlanitev mora kandidat izpolniti in podpisati Pristopno izjavo ter poravnati stroške pristopnine in članarine. Pristopnina v višini 15,00 EUR se zdaj že drugo leto zapored ne zaračunava, članarina pa je zdaj že 12. leto enaka in znaša 20,00 EUR. O sprejemu oz. izpolnjevanju statutarnih pogojev za sprejem v članstvo odloča upravni odbor regionalnega IPA kluba.

Vsi tisti, ki ste morda v preteklosti že bili člani IPA mednarodnega policijskega združenja in bi to radi ponovno postali, morate izpolniti in podpisati Izjavo o ponovni včlanitvi. Vsi aktivni člani, ki na tem mestu iščete obrazce v povezavi s članstvom, pa lahko na tem mestu dobite Prestopno izjavo (za prestop v drug regionalni IPA klub) in Izjavo o varstvu osebnih podatkov. Slednjo lahko oddate tudi preko spletnega obrazca GDPR.

Vsak član regionalnega IPA kluba ob poravnani članarini prejme IPA izkaznico z veljavnostjo do 31. decembra tekočega leta in nalepko za vetrobransko steklo motornega vozila. Ker IPA izkaznica ne vsebuje biometričnih podatkov (fotografije), je njena uporaba pogojena s sočasno identifikacijo z ustreznim osebnim dokumentom oz. javno listino, ki je opremljena s fotografijo in jo je izdal državni organ. Z veljavno IPA izkaznico lahko po vsem svetu dokazujete IPA članstvo in uveljavljate določene ugodnosti (popusti, potovanja, udeležba na srečanjih, nastanitve v IPA objektih ipd.), tako doma, kot tudi v tujini.

Slovenska sekcija v svetu dosega enega najvišjih odstotkov članstva, zato pozivamo vse tiste, ki trenutno še omahujete, da se nam čim prej pridružite.

SERVO PER AMIKECO

Zmago Javornik
generalni sekretar