ŠTIPENDIJA ARTURJA TROOPA

Vsako leto IPA odobri 10 “Štipendij Arthur Troop” za policiste, člane IPA, z vsega sveta. Po možnosti se podeli po dve štipendiji za vsak kontinent, razen če s katerega kontinenta ni zadosti prijav. Vsakdo, ki mu je odobrena štipendija se lahko udeleži seminarja v gradu Gimborn ali pa kakega drugega usposabljanja v svoji ali kakšni drugi državi. Za štipendijo lahko zaprosijo vsi člani IPA, ki vlogo pošljejo na svojo sekcijo (profesionalna komisija), upravni odbor izbere kandidate in jih posreduje mednarodni profesionalni komisiji, ki pripravi predlog za odločanje na PEB.

Arthur Troop je bil ustanovitelj IPA, po njegovi smrti pa se je IPA odločila, da ustanovi fond z njegovim imenom in omogoči vsako leto nekaj članom izobraževanje oziroma usposabljanje, ki ga do določenega zneska IPA tudi plača. Možnost imamo seveda tudi člani iz Slovenije. Kogar zanima kaj več, si lahko poišče na spletni strani, navedeni na plakatu ali pa povpraša v svojem klubu.

E- AT Poster final 2 – generic (E)

Objavljen je obrazec za pridobitev štipendije v 2020

Obrazec za pridobitev štipendije v 2021