SOCIALNA KOMISIJA

1. sodelovanje z mednarodno socialno komisijo
2. nudenje socialne pomoči in pomoči ob nesrečah
3. pomoč pri organiziranju uporabe IPA hiš
4. pomoč in sodelovanje pri organiziranju izmenjave mladih in počitnic
5. pomoč in sodelovanje pri izvedbi športnih dogodkov
6. nudenju pomoči pri organizaciji potovanj
7. sodelovanje pri pridobivanju ugodnosti za IPA člane
8. druge aktivnosti s področja socialnega dela programa mednarodne organizacije in IPA Sekcije Slovenija

Vsa vprašanja v zvezi dela socialne komisije naslovite na socialna.komisija@ipa.si

SOCIALNA KOMISIJA
Miha Burilov – predsednik
Alojz HRNČIČ
Bruno IPAVEC
Peter ŽUPANC
Ivan UREK