7. KONGRES IPA SLOVENIJE

Dne 22. 10. 2011 smo v Kranjski Gori uspešno zaključili VII. IPA kongres naše sekcije. Na kongresu so bili poleg delegatov in delegatk navzoči tudi številni domači gostje. Z obiskom so nas počastili tudi naši prijatelji iz sosednjih držav Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske. Na otvoritveni svečanosti je predsednik IPA sekcije Slovenije Stanislav Ficko strnil vtise iz zadnjih treh let, ki so bili ocenjeni kot zelo uspešni in sicer še posebej v letošnjem letu, ko smo vzorno pripravili proslavo ob 20. obletnici IPA sekcije Slovenije. Navzoče so pozdravili in nagovorili predstavnik ministrstva za notranje zadeve dr. Miroslav Žaberl, predstavnik GPU Robert Sušanj in župan občine Kranjska Gora Jure Žerjav. V svojih nagovorih in pozdravnih besedah so poudarili pomen in vlogo IPE, njeno poslanstvo in pomembno vlogo v Policiji.

Nagovor predsednika sekcije Stanislava Ficka

Pozdravne besede dr. Miroslava Žaberla

Pozdravne besede Roberta Sušanja

Na svečani otvoritvi sta predsednik Stanislav Ficko in generalni sekretar Istvan Lipnik podelila ZLATI ZNAK IPA SEKCIJE SLOVENIJE naslednjim zaslužnim članom IPE: Marjeti BREGAR iz RK Dolenjske, Robertu MESIČKU in Martini ROKAVEC iz  RK Štajerska, Stanislavu Šajnu iz RK Postojne in Danijelu ŽNIDARJU iz RK Nova Gorica.

Ob 20. obletnici IPE sekcije Slovenije so bila podeljena posebna priznanja za zasluge pri ustanavljanju IPE in dolgoletno vodstveno delo  v IPI. Zaradi odsotnosti pa priznanj takrat niso prejeli Dušan Mohorko, Zdenko Prizmič, Janez Mužič in Stanislav Isak, zato so jim bila priznanja vročena na tej slovesnosti.

Predsednik IPA sekcije Slovenije in generalni sekretar pri podeljevanju priznanj

Na uradnem delu kongresa so delegatke in delegati obravnavali in sprejeli Poročilo o delu upravnega odbora za obdobje 2008 – 2011, poročilo nadzornega odbora in poročilo častnega razsodišča. V nadaljevanju so bile sprejete tudi programske usmeritve za delo IPA sekcije Slovenije za obdobje 2011 – 2014. Ker je bil kongres tudi volilni, je bilo po izvedenem kandidacijskem postopku v regionalnih klubih izvoljeno novo vodstvo oziroma UPRAVNI ODBOR IPA sekcije Slovenije, in sicer:

–          Stanislav FICKO, predsednik

–          Marjan PRAH, podpredsednik

–          Mihael BURILOV, podpredsednik

–          Vinko OTOVIČ, podpredsednik

–          Istvan LIPNIK, generalni sekretar

–          Zdenko PRIZMIČ, delegat IEC

–          Alojz HRNČIČ, blagajnik

–          Bruno IPAVEC, stalni zapisnikar

Izvoljen je bil tudi nov NADZORNI ODBOR v sestavi: Milan MARINŠEK, predsednik, za člana pa Ivan AMBROŽIČ in Danijel LORBEK ter ČASTNO RAZSODIŠČE v sestavi Jože MENCIN, predsednik, za člana pa Peter ŽUPANC in Silva MLAKAR.

Novo vodstvo IPA sekcije Slovenije

Za spremljevalce delegatov in ostale goste iz tujine je bil organiziran ogled Planinskega muzeja Slovenije v Mojstrani in ogled spomenika Jakoba Aljaža na Dovjem.

Na izletu

Na večerni zaključni svečanosti  je predsednik sekcije Stanislav Ficko predstavil nov upravni odbor in se za  dolgoletno uspešno delo v IPA sekciji Slovenije zahvalil Srečku Lampretu, ki je doslej opravljal naloge predsednika nadzornega odbora in mu je prenehal mandat.

Predsednik in generalni sekretar IPA sekcije Slovenije sta tujim delegacijam izročila spominska darila

Na zaključni svečanosti je udeležence kongresa pozdravil direktor PU Kranj Simon Velički, ki je prav tako poudaril pomembnost sodelovanja med IPO in policijo.

SERVO PER AMIKECO

Vinko Otovič