6. KONGRES IPA SLOVENIJE

Spoštovane članice in člani IPA Sekcije Slovenije.

Obveščamo vas, da smo dne 25. 10. 2008 na Ptuju, uspešno zaključili VI. IPA kongres naše sekcije. Na kongresu so bili poleg delegatov in delegatk navzoči tudi številni domači in tuji gostje. Z obiskom so nas počastili tudi naši prijatelji iz Avstrije, Italije, San Marina, Češke, Madžarske in Srbije. Na otvoritveni svečanosti je poleg ostalih visokih gostov, navzoče pozdravil in nagovoril tudi minister za notranje zadeve g. Dragutin MATE. V svojem nagovoru je poudaril pomen in vlogo IPE, še posebej pa njeno poslanstvo in pomembno vlogo in mesto v Policiji.

Na uradnem delu kongresa so delegatke in delegati obravnavali in sprejeli Poročilo o delu Upravnega odbora za obdobje 2005 – 2008, poročilo Nadzornega odbora in poročilo Častnega razsodišča. V nadaljevanju so bile sprejete tudi programske usmeritve za delo IPA Sekcije Slovenije za obdobje 2008 – 2011. Ker je bil kongres tudi volilni, je bilo po izvedenem kandidacijskem postopku v regionalnih klubih, izvoljeno novo vodstvo oziroma UPRAVNI ODBOR IPA sekcije Slovenije in sicer:

– Stanislav FICKO, predsednik,
– Marjan PRAH, podpredsednik
– Mihael BURILOV, podpredsednik,
– Vinko OTOVIČ, podpredsednik,
– Ištvan LIPNIK, generalni sekretar,
– Zdenko PRIZMIČ, delegat IEC,
– Alojz HRNČIČ, blagajnik,
– Milan Marinšek, stalni zapisnikar.

Izvoljen je bil tudi nov NADZORNI ODBOR v sestavi: Srečko LAMPRET, predsednik, za člana pa Ivan AMBROŽIČ in Danijel LORBEK ter ČASTNO RAZSODIŠČE v sestavi Jože MENCIN, za člana pa Anton DREVENŠEK in Silva MLAKAR.

Na večerni zaključni svečanosti so bila podeljena tudi IPA priznanja in zahvale in sicer so jih prejeli:
Orkester slovenske Policije in Alojz HRNČIČ iz IPA RK Celje, sta prejela najvišje priznanje IPE, PLAKETO IPA SEKCIJE SLOVENIJE;
Marijan OJSTERŠEK, pomočnik direktorja HELEDIS Celje, umetnik in igralec Gojmir LEŠNJAK Gojc, direktor podjetja DEBITEL Ljubljana Borut RAZDEVŠEK in Ferdo ABRAHAM iz IPA RK Koroške so prejeli ZLATI ZNAK IPA SEKCIJE SLOVENIJE;
POSEBNO ZAHVALO IPA Sekcije Slovenije, za dolgoletno sodelovanje in pomoč sekciji ter nego in skrb za našega častnega predsednika Milana ZORCA, je prejela Angela KOLARIČ;
Za absolutno in posamično zmago v kategoriji splošno, na IPA mednarodnem fotografskem tekmovanju 2008, je izmed 732 prispevki iz 16 držav s fotografijo z naslovom »STUDY IN LJUBLJANAQ« zmagal naš član Matjaž COREL iz RK Ljubljana. V imenu IPA svetovne organizacije mu je bila vročena nagrado in priznanje.
Za dolgoletno uspešno delo v IPA Sekciji Slovenije smo se posebej zahvalili Stanislavu ISAKU in Jakobu ČEFERINU, podpredsednikoma sekcije ter Ferdu ABRAHAMU, predsedniku Nadzornega odbora, ki jim je prenehal mandat.

Temeljno sporočilo kongresa je predvsem na programskih nalogah, katere se bodo odražale v letnih programih dela sekcije in regionalnih klubov. Tako se bomo še več angažirali na področju organiziranja strokovnih, kulturnih in športnih prireditev ter povezovanju in sodelovanju z drugimi stanovskimi organizacijami v Policiji. Posebej bomo pozorni na dobre medsebojne odnose, kateri so nujni za uspešno delo. Še naprej bomo krepili dobre odnose med policisti in državljani ter zagotavljali zakonitost dela ob spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Ker so socialne stiske članov vse večje in hujše, bo naša posebna pozornost namenjena tudi socialnemu področju. Zato bomo okrepili tudi delovanje socialne komisije in socialnega sklada. Sodelovanje s Policijo je bilo dobro, toda biti mora še boljše, še boljša pa mora biti povezanost in sodelovanje z našimi stanovskimi organizacijami. Skupaj lahko veliko storimo tako za policistke in policiste ter naše članice in člane, kot tudi za državljane.

Želimo, da bi 20.- letnico delovanja naše organizacije praznovali v dobri kondiciji, z veliko narejenega ter velikimi načrti za prihodnost.

Vabimo vas, da si vse ostalo o kongresu ogledate in preberete na naši spletni strani in sicer: www.ipaslovenija.org

SERVO PER AMIKECO

Stanislav FICKO
PREDSEDNIK