IZMENJAVA MLADIH

Naše stanovsko združenje skrbi tudi za preživljanje prostega časa in počitnic naših otrok. Zato je IPA na svojem svetovnem kongresu leta 1985 sprejele Priporočila za izmenjavo mladih. Če samo na kratko predstavim zastavljen projekt, bi lahko rekel, da si člani prizadevamo, da bi naši otroci preživeli nekaj časa tudi z vrstniki v drugih državah, ob tem spoznavali nove prijatelje, kulturo in izboljšali svoje znanje tujega jezika ter drugega znanja. Priporočila predvidevajo izmenjavo mladih v starosti med 15. in 19. letom, če gre za študente pa tudi do 22. leta.

Ob oddaji ali sprejemu otrok je potrebno upoštevati nekaj pravil, ki jih vsebuje omenjeno Priporočilo.

Izmenjava poteka preko posrednika za izmenjavo mladih, ki ga imenuje sekcija. Kdor se odloči, da bi rad uporabil ugodnosti projekta, mora izpolniti obrazec PROGRAM MEDNARODNE IZMENJAVE MLADIH-SLOVENSKI, in tudi v enem od uradnih jezikov IPA (Angleščina, Španščina, Nemščina ali Francoščina). Obrazce dobite v svojem regionalnem klubu ali na spletni strani IPA sekcije Slovenije.

Določene sekcije redno pošiljajo svoje otroke po svetu in seveda sprejemajo v goste otroke iz drugih sekcij. Še najbolj je obremenjena Anglija, za njo pa sta že Nemčija in Irska itd, kjer je tudi čakalna doba najdaljša, ker bi večina otrok rada izpopolnila tuji. Vendar so prijetne tudi druge destinacije, saj v nekaterih družinah govorijo več jezikov (predvsem Nizozemska, Luksemburg, Švica in še nekatere druge). V največ primerov pa ni težav, saj otroci po svetu obvladajo vsaj en tuj jezik, tako da za sporazumevanje ne bi smelo biti težav, otroci pa le spoznajo tuje dežele.

Pogoj za pošiljanje otrok je sprejem minimalnih standardov in pripravljenost sprejeti otroka iz druge države. Družina, ki sprejme otroka, mu je dolžna zagotoviti celotno oskrbo in možnost spoznavanja dežele, kot je bilo dogovorjeno v naprej med družinama, družina, ki otroka pošilja, pa je dolžna zagotoviti prihod in odhod otroka v namembno državo, obvestiti gostiteljsko družino o posebnih zahtevah otroka (zdravje ipd), mu s seboj pripraviti ustrezno prtljago in otroku dati nekaj denarja za žepnino, vendar ne velikih zneskov, saj je zagotovljena popolna oskrba..

Vsi, ki vas zanima izmenjava mladih, dobite lahko dodatne informacije pri članu socialne komisije sekcije, zadolženemu za izmenjavo mladih, na e-mail: marjan.prah@ipa.si . Dobrodošli ste vsi, ki bi radi otroku omogočili počitnice v tujini po primerni ceni, kakor tudi vsi, ki ste pripravljeni sprejeti otroke iz tujine.

Prosim, da obrazce za izmenjavo mladih izpolnite v jeziku države, v katero nameravate poslati otroka in jih pošljete na moj e-mail naslov: marjan.prah@ipa.si. Prosim, da predložite tudi skenirano prvo stran veljavne članske izkaznice in fotografijo otroka, ki ga pošiljate, če pa ste pripravljeni tudi sami sprejeti otroka, pa tudi fotografijo svoje družine.

Pa še priporočilo: Prosim, da vloge pošiljate najmanj 6 mesecev pred predvideno izmenjavo, še bolje pa cca 9 mesecev prej, da bo zaprošena sekcija imela dovolj časa za objavo vaše vloge (običajno v IPA novicah, ki pa izhajajo le dva do štirikrat na leto, odvisno od sekcije) in da se bo zainteresirana družina lahko pripravila in vam tudi pravočasno odgovorila.

Veliko uspeha pri omogočanju potovanja in spoznavanja novih dežel in prijateljev za vaše otroke!

Slovenščina ni uradni jezik v IPI, zato je nujno obrazec TUDI izpolniti v Angleški verziji

Izmenjava mladih z IPA Hrvaško

S predstavniki IPA Hrvaške smo se dogovorili, da se pri programu mednarodne izmenjave mladih še posebej potrudimo in otrokom naših članov omogočimo lažjo navezavo stikov in preživljanje počitnic pri družini v drugi državi. Princip izmenjave mladih je v osnovi enak kot pri izmenjavi z ostalimi državami, s tem, da smo prilagodili vloge in vprašalnik (v slovenskem jeziku) ter se dogovorili, da bomo skušali čim bolj aktivno kar največ članom pomagati pri iskanju primerne družine za izmenjavo.

Predlagam, da vsi, ki ste zainteresirani, izpolnite vloge (prijavnice) in jih pošljete koordinatorju in regionalnemu klubu, kot je to navedeno na sami vlogi. Tudi če ste zainteresirani šele čez leto ali dve, se splača vlogo poslati že sedaj, ker bomo tako lahko načrtovali aktivnosti tudi za naprej.

Pogoji:
– vsaj eden od prosilčevih staršev mora biti član IPA;
– vlogo je potrebno poslati pravočasno;
– starost otroka je praviloma med 15 in 19 let, študentov pa do 22 let;
– stroške prevoza do gostujoče družine krijejo starši, nastanitev, hrano in vse ostalo pa gostujoča družina;
– praviloma je družina, ki pošilja otroka v drugo državo, pripravljena sprejeti na enak način tudi otroka iz druge države;
– čas izmenjave je običajno med počitnicami;

V razgovorih s Hrvati smo predvidevali, da bo še največ zanimanja za preživljanje počitnic na morju, vendar smo predvidevali, da bo interes tudi za ostale dele Hrvaške. Ne glede na to, da je potrebno poslati vlogo vsaj nekaj mesecev prej (potrebna je preverka in potrditev, da je nekdo res član IPA, poslati vlogo v drugo državo in nato še poiskati primerno družino, ki se mora povezati s starši in dogovoriti še podrobnosti itd), pa smo se letos odločili narediti malo izjeme in predlagamo, da vloge skušate poslati vsaj do 19. maja, da bomo še utegnili organizirati obveščanje članov na Hrvaškem in povratne informacije.