IX. KONGRES IPA SEKCIJE SLOVENIJE

Od 13. do 15. 4. 2018 je v Kranjski Gori potekal nacionalni kongres IPA sekcije Slovenije. Na kongresu so bili poleg delegatov in delegatk navzoči tudi številni domači in tuji gostje iz Avstrije, Hrvaške, Črne Gore, Makedonije, Italije, Slovaške, Češke, Srbije, BIH in Madžarske.

Svečanost je otvoril dosedanji predsednik IPA sekcije Slovenije Stanislav Ficko, ki je IPA sekcijo Slovenijo uspešno vodil od leta 2002. V svojem govoru se je zahvalil članom UO in celotnemu članstvu IPA sekcije Slovenije za dolgoletno sodelovanje.

Nagovor dosedanjega predsednika Stanislava Ficka

 

Na otvoritveni svečanosti je poleg ostalih visokih gostov navzoče pozdravil in nagovoril tudi v.d. generalnega direktorja policije  Simon Velički.

Slavnostni govornik v.d. generalnega direktorja policije Simon Velički

V svojem nagovoru je poudaril pomen in vlogo IPE, še posebej pa njeno poslanstvo in pomembno vlogo in mesto v Policiji.


Nagovor v. d. generalnega direktorja policije Simona Veličkija na 9. nacionalnem kongresu IPA Slovenije

Spoštovani predsednik Upravnega odbora IPA Sekcije Slovenija Stanislav Ficko, cenjeni organizatorji današnjega kongresa, dragi gostje, dame in gospodje, prijatelji in prijateljice IPE!

V čast mi je, da vas lahko v imenu slovenske policije nagovorim in pozdravim v tem čudovitem okolju Kranjske Gore, ki bo zagotovo prispevalo k prijetnemu in sproščenemu vzdušju tokratnega srečanja.

Od prvega kongresa slovenske sekcije IPA leta 1993 pa do danes, že več kot  četrt  stoletja torej, je vaše združenje v slovenskem prostoru izjemno cenjena stanovska organizacija. Približno 8.000 članov iz enajstih regionalnih klubov v Sloveniji je ponosnih na svojo izkaznico IPE. Tudi sam sem med njimi.

IPA združuje policiste in zaposlene na notranjem ministrstvu, tako aktivne kot upokojene, pa tudi uslužbence drugih državnih civilnih služb s policijskimi pooblastili.

A seveda ni dovolj, če rečem, da združuje. IPA nam policistom pomeni precej več. IPA je pravzaprav internacionalni sinonim za povezovanje onkraj meja, brez diskriminacije ali oziranja na pripadnost državi, narodnosti, jeziku, rasi, spolu …

Gre za povezovanje, ki temelji na vrednotah tovarištva, solidarnosti, vzajemne pomoči in gostoljubnosti. To so tiste vrednote, ki jih tudi sam postavljam zelo visoko in ki še zdaleč niso za v staro šaro! Njihova osnova je namreč v spoštovanju drugega človeka, v poslušanju, v medsebojnem razumevanju, sprejemanju tudi vsega različnega, v pristnih medosebnih odnosih.

Vse našteto je IPA ob svoji ustanovitvi združila v kratek, enostaven in izjemno močan moto: Služiti prijateljstvu. To geslo je razumljivo vsakomur in vsepovsod. Morda se celo zdi komu že malce zastarelo, zlasti novim generacijam, ki skorajda ne poznajo več drugega kot digitalni svet spletnih omrežij in virtualnih prijateljev …

Pa vendarle je kljub temu – ali pa prav zato (!) še vedno nadvse resnično! Brez medsebojnega sodelovanja in povezanosti (ter brez prijateljstva kot njune nadgradnje) bi bila naša celotna družba tako rekoč obsojena na zgolj prazno, brezdušno sobivanje.

Temeljni občutek za sočloveka ter za poštenje in pravičnost pa je seveda (poleg materialne, finančne in zakonodajne osnove) osnovni predpogoj tudi za uspešno policijsko delo, ki se lahko učinkovito odziva na vedno kompleksnejše varnostne izzive, pri tem pa ohranja posluh za težave in stiske posameznikov.

Ponosen sem, da je v naših vrstah ogromno policistov in policistk, ki imajo ta občutek, ki so povsem predani svojemu delu in ki so se za ta poklic v prvi vrsti odločili zato, ker želijo iskreno pomagati drugim.

Tudi zato naša Policija – kljub močno osiromašeni kadrovski sliki – kot institucija že desetletja dokazuje, da je verodostojna organizacija in da zmore zagotavljati visoko raven varnosti v državi.

To nam ves čas priznavajo tudi občani. Naše delo je v družbi prepoznano kot dobro, slovenski policisti pa kot strokovni, humani in prijazni predstavniki tega, sicer represivnega organa. Opisane lastnosti nam priznavajo številne raziskave in ankete, a kar je za nas najbolj pomembno, priznavajo nam jih prebivalci naše države. Njihovo zaupanje sta največje priznanje in motivacija, ki ju lahko dobimo! Zato ga moramo ohranjati in negovati.

Prav tukaj se kaže tudi aktivna vloga IPA Sekcije Slovenija, saj s svojim javnim delovanjem pozitivno vplivate na odnose med policisti in državljani.

Pri tem vas podpiram in se zato vsem članicam in članom za vaše delo iskreno zahvaljujem. Obenem pa si tudi v prihodnje želim tako zglednega in konstruktivnega sodelovanja s Policijo, pa tudi širše.

Svojo povezovalno vlogo namreč zelo uspešno uresničujete ne le doma, ampak tudi v mednarodni skupnosti, kjer odlično zastopate svoje združenje in slovensko policijo ter širite dober glas o njenih uspehih.

Vsekakor je treba vzpodbujati takšne oblike mednarodnega sodelovanja. So lepa priložnost, da si s kolegi iz drugih držav delimo strokovno znanje, se učimo drug od drugega in si izmenjujemo osebne izkušnje, ki nam lahko pomagajo pri številnih službenih nalogah.

Predvsem pa s člani znotraj in zunaj meja tkemo pristna prijateljstva, skrbimo drug za drugega, si namenjamo čas in pozornost. Vsi smo ena velika »družina«. Kajti čeprav prihajamo vsak iz svojega okolja, z vsemi posebnostmi in raznolikostmi, vsi smo v svojih deželah policisti in poslanstvo našega poklica je povsod enako: pomagati sočloveku.

Hvala in srečno. Servo per amikeco!


Na svečani akademiji so bila podeljena tudi IPA priznanja in zahvale, in sicer so jih prejeli:

Zlati znak IPA Slovenije:

  1. Nathalie DRČAR ŽBOGAR, RK Dolenjska
  2. Alojz ŽERAK, RK Nova Gorica
  3. Marko TERBOVŠEK, RK Nova Gorica
  4. Božidar PEZDEVŠEK, RK Celje
  5. Damjan HOZJAN, RK Pomurje
  6. PSS – OPS Celje.

Plaketa IPA sekcije Slovenije:

  1. Milan MARINŠEK, RK Koper

Na uradnem delu kongresa so delegatke in delegati obravnavali in sprejeli Poročilo o delu Upravnega odbora za obdobje 2014 – 2018, poročilo Nadzornega odbora in poročilo Častnega razsodišča. V nadaljevanju so bile sprejete tudi programske usmeritve za delo IPA sekcije Slovenije za obdobje 2018 – 2022. Delegatke in delegati so na pobudo IPA kluba za Pomurje obravnavali in odločali o častnem članstvu IPA sekcije Slovenije za dosedanjega predsednika sekcije Stanislava Ficka.

Brez glasu proti je bilo Stanislavu Ficku podeljeno častno članstvo IPA sekcije Slovenije.

Ker je bil kongres tudi volilni, je bilo po izvedenem kandidacijskem postopku v regionalnih klubih izvoljeno novo vodstvo oziroma UPRAVNI ODBOR IPA sekcije Slovenije, in sicer:

Jože SENICA, predsednik,

Marjan PRAH, podpredsednik

Mihael BURILOV, podpredsednik,

Vinko OTOVIČ, podpredsednik,

Istvan LIPNIK, generalni sekretar,

Karli PETELINŠEK, blagajnik,

Alojz HRNČIČ, pomočnik blagajnika,

Bruno IPAVEC, stalni zapisnikar.

Izvoljen je bil tudi nov NADZORNI ODBOR v sestavi: Milan MARINŠEK, predsednik, lana pa Alojz ŽERAK in Danijel LORBEK ter ČASTNO RAZSODIŠČE v sestavi Jakob ČEFERIN, za člana Štefan KOTNIK in Peter ŽUPANC

Novo vodstvo IPA sekcije Slovenije

Novo izvoljeni predsednik IPA sekcije Slovenije je postal Jože Senica iz IPA Kluba Celja, ki se je v svojem nagovoru zahvalil za dosedanje delo dosedanjemu predsedniku Stanislavu Ficku in  delegatkam in delegatom za izkazano zaupanje.

Jože Senica, predsednik IPA sekcije Slovenije


Nagovor predsednik IPA sekcije Slovenije Jožeta Senice na 9. nacionalnem kongresu IPA Slovenije

Spoštovane članice in člani IPA Sekcije Slovenije, spoštovani delegati, lepo pozdravljeni.

Najprej iskrena hvala za zaupanje, ki ste mi ga izkazali z vašimi glasovi in izvolitvijo za predsednika IPA Sekcije Slovenije. To je zame posebna čast in hkrati velika odgovornost, saj stopam na čelo zelo ugledne organizacije, ki v Sloveniji uspešno deluje že več kot 25 let. Ob tej priložnosti bi se rad še posebej zahvalil bivšemu predsedniku, g. Stanislavu Ficku, ki je IPO vodil vse od leta 2002 in mu hkrati izrekam čestitke za opravljeno delo ter dosežke, predvsem pa za njegov osebni prispevek in ves vložen trud.

Iz pregleda dela v preteklem obdobju lahko vidimo, da je bilo  res veliko narejenega,  delovanje sekcije je bilo uspešno in zelo obsežno. Od raznovrstnegamednarodnega sodelovanja, obravnave strokovnih tem, kulturnih dejavnosti, druženja in športnih aktivnosti, do različnih oblik solidarnostne pomoči, na kar smo lahko še posebej ponosni. Za to se vsem članom IPA, predvsem pa  članom upravnega odbora, predsedniku in vodstvom regionalnih klubov s člani, ki so naša gonilna sila in temelj, še posebej zahvaljujem.

Vse to me zavezuje, da bomo v mandatu, ki nam je bil zaupan, nadaljevali začrtano delo in sledili programskim usmeritvam in temeljnemu vodilu sekcije, služiti prijateljstvu.

Vesel sem, da ob razpravah in pogovoru z vami še vedno zasledim nove ideje in voljo za uspešno delo sekcije v prihodnje, tudi za spremembe, kjer so le te potrebne. Sam se bom pri tem maksimalno angažiral ter pripomogel s svojimi izkušnjami,pridobljenimi pri delu v slovenski policiji kot tudi z mednarodnimi izkušnjami. Vsi skupaj moramo poskrbeti  za ponovno rast sekcije. Prijateljstvo, povezanost, solidarnost in pripadnost se mora le še krepiti.

Ohraniti in nadgraditi, moramo sodelovanje z vodstvom policije in aktivnimi policisti na vseh nivojih. Predvsem pa moramo graditi na novih članih, policistih, zaposlenih v Carinski upravi RS, Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, ki morajo začutiti IPA organizacijo kot svojo. Posebej se moramo usmeriti v novo zaposlene policiste, pomožne policiste in pripadnike prej omenjenih stanovskih organizacij s policijskimi pooblastili. To je bilo zaradi prepovedi zaposlovanja v preteklih letih oteženo,ampak kot kaže, so  tudi glede tega pred nami boljši časi. Nikakor ne smemo pozabiti na sodelovanje z našimi sorodnimi stanovskimi organizacijami in združenji, z združenjem Sever, sindikati, klubom upokojenih delavcev policije in drugimi.

V okviru IPA sekcije moramo poskrbeti  tudi  za večjo strpnost ter pripadnost med zaposlenimi v policiji, za katero večkrat opažamo, da je zmanjkuje, predvsem pa skrbeti za optimizem vnaprej.Slednjega in zanosa za delo, obljubim, mi ne bo zmanjkalo. 

Še enkrat hvala za dano priložnost, uspešno delo v prihodnje vam želim, predvsem pa si želim dobrega medsebojnega sodelovanja.


Nov predsednik je delegatkam in delegatom predstavil programske usmeritve, iz katerih je nedvomno razvidno, da bo delo v IPI tudi v naprej potekalo v skladu z usmeritvami IPA svetovne organizacije

Medtem ko smo delegatke in delegati zasedali na kongresu, so si gostje ogledali nov Nordijski center v Planici.

Gostje na ogledu Nordijskega centra v Planici

V uradnem delu večernega druženja je predsednik sekcije Jože Senica podelil častno članstvo Stanislavu Ficku in mu izročil pečatni prstan IPA za uspešno šestnajsletno vodenje IPA sekcije Slovenije.

Opravljena je bila tudi izmenjava daril z gostujočimi sekcijami.

Po zaključenem uradnem delu je sledila slavnostna večerja in zabava s plesom.

Člani novo izvoljenega upravnega odbora smo se naslednji dan sestali na 1. seji Upravnega odbora IPA sekcije Slovenije, kjer smo se dogovorili o nadaljnjem delu in izvajanju programa dela za preostanek leta 2018.

Sestanek novega UO

 

 UTRINKE IZ KONGRESA SI LAHKO OGLEDATE V FOTOALBUMU

 

Foto: Darko Kejžar

Tekst: Vinko Otovič