Izvedba 10. volilnega občnega zbora RK Gorenjske

IPA RK Gorenjska je nameraval v tem obdobju organizirati slovesnost ob 30. obletnici obstoja regionalnega kluba, vendar nas je na našo žalost lastnik hotela obvestil, da je prišlo do nepredvidene predčasne sanacije njegovega hotela. Zato smo izvedli samo nujno potrebni občni zbor.

Izvedli smo ga 15.  9. 2022 v Gostišču Tulipan v Lescah. Na vabilo se je odzvalo skoraj 50 članov IPA RK Gorenjske. Ker je bil to tudi volilni občni zbor, smo izvedli tudi volitve, prinesle so nekaj sprememb v vodstvu regionalnega kluba. Predhodno pa smo soglasno sprejeli spremembo Statuta regionalnega kluba, ki nalaga upravnemu odboru, da na svoji prvi ustanovni seji potrdijo poverjenike za posamezne enote, ki bodo skrbeli za nudenje potrebnih novosti, podajali članom ustrezne podatke v  zvezi s članarino, izkaznicami, prireditvami ipd.

Za predsednika je bil izvoljen Jure Lešnjak, podpredsednika sta postala Darko Kejžar in Robert More, sekretar Boštjan Sikošek, blagajničarka Martina Bök. Za ostale člane upravnega odbora so bili izvoljeni: Damjan Bertoncelj, Senad Kadić, Matjaž Završnikin Mitja Drekonja.

Nadzorni odbor bo vodil predsednik Stanislav Ficko ter člana Anton Hribar in Vojko Otovič, častno razsodišče pa predsednik Damjan Lepoša ter člana Drago Hlastan in Andrej Zakrajšek.

Častni predsednik je postal Vinko Otovič, ki se je vsem članicam in članom, še posebej pa UO zahvalil za zelo dobro sodelovanje.

Občnega zbora se je udeležil tudi predsednik IPA sekcije Slovenije Jože Senica, ki je spregovoril nekaj spodbudnih besed, pohvalil delovanje kluba  in zaželel uspešno delo novo izvoljenemu vodstvu IPA RK Gorenjske. Obenem sta z bivšim predsednikom kluba Vinkom Otovičem izročila priznanja IPA sekcije Slovenije, in sicer:

Zlati znak: Darko Kejžar

Srebrni znak: Damjan Bertoncelj, Aljoša Jazbec in Boštjan Sikošek

Bronasti znak:  Martina Bök, Damjan Lepoša, Robert More in Senad Kadić

Po opravljenih volitvah je bil soglasno izvoljen nov predsednik regionalne kluba Jure Lešnjak, dolgoletni član UO in dosedanji podpredsednik. Vsem prisotnim se je zahvalil za zaupanje in željo po sodelovanju z IPA sekcijo Slovenije in ostalimi regionalnimi klubi ter že tradicionalno dobro sodelovanje s PU Kranj. Z novimi močmi je pred njimi tudi organizacija in proslava ob 30. obletnici regionalnega kluba Gorenjske, ki je bil v tistem času vodilna tudi pri ustanavljanju IPA sekcije Slovenije.

Želja novo izvoljenega UO pa je, da bo v nadaljevanju leta bolj mirno, kot je bilo zadnje dve leti, ko je pandemija koronavirusa krojila usodo in da se bo lahko nadaljevalo z izvajanjem programa dela, ki je bilo začrtano za letošnje leto.

Vinko Otovič