Svečana akademija ob 30. obletnici IPA kluba Ljubljana

V petek 2. junija 2023 smo se zbrali v Grand Plaza Hotel Ljubljana in s svečano akademijo počastili naš jubilej 30 let delovanja IPA kluba Ljubljana. V veliko veselje nam je, da smo lahko na tem jubilejnem dogodku v svoji sredini pozdravili in gostili podžupana Mestne občine Ljubljana, g. Dejana Crneka, direktorja Policijske uprave Ljubljana, mag. Damjana Petriča, predsednika IPA sekcije Slovenija, g. Jožeta Senico, predstavnike stanovskega kluba PVD Sever Ljubljana, s predsednikom, mag. Darkom Repenškom, predstavnika Območnega policijskega sindikata Ljubljana, g. Boštjana Kristana, predstavnike IPA klubov iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Slovaške in seveda predstavnike ostalih 10-ih regionalnih IPA klubov iz Slovenije.

Ko smo zbirali različen material in k sodelovanju vabili različne posameznike za dopolnitev zgodbe o delovanju kluba v minulih 30 letih, je bila ugotovitev, da to niti ni tako enostavno. Klub je v tem obdobju uspešno deloval in v svojem okolju in širše uspešno sledil ciljem in željam večine članstva. Čas, ko smo ustanavljali klub je bil tudi čas, ko se je Slovenija že uveljavljala kot samostojna država. Večina v Sloveniji, prav tako pa tudi zaposleni v Policiji, smo bili polni optimizma in velikih pričakovanj. Brez težav je bila ustanovljena današnja IPA sekcija Slovenija, ki je bila leta 1992 tudi sprejeta v veliko družino članic mednarodne IPA družine. Možnosti za sodelovanje na različnih dogodkih in ustvarjanja novih službenih in prijateljskih vezi, tako v Sloveniji, kot v tujini, je bilo za novoustanovljeno IPA sekcijo Slovenija, kot tudi za posamezne regionalne IPA klube, veliko. Motiva in elana ni manjkalo in tako so bili že takrat organizirani številni dogodki, ki jim danes s ponosom rečemo tradicionalni. Ko smo obiskali ali sodelovali v IPA dogodkih v drugih državah, so nas prijatelji in kolegi vedno sprejeli prijateljsko. Tako smo spoznavali nove kraje, pridobivali nove prijatelje in spoznavali delo policistov drugje. Tudi mi smo enako postopali ob obisku prijateljev iz tujine. Z veseljem smo jim predstavili lepote Slovenije in delo naših policistov. Tako na kratko opisano je na hitro minilo prvih deset let in še kako leto poleg. Tudi drugo in tretje desetletje sta minili podobno hitro. V vsakem lahko najdemo turbulentne dogodke, ki so močno vplivali na državo, delovanje njenih organov in državljane. Krize in s tem posledice pandemije virusa Covid še nismo pozabili. Razumljivo je, da smo vse te vplive doživljali tudi kot posamezniki.

Geslo SERVO PER AMIKECO oz. služimo v prijateljstvu je bil in bo v IPA klubu Ljubljana osnovno vodilo. Tako smo uspeli ohraniti prijateljske vezi in sodelovanje z regionalnimi klubi v Sloveniji in tujini ter Policijo. Tudi ohranjanje tako velikega števila članstva, kot ga imamo, je bil svojevrsten izziv. Ta ostaja tudi v bodoče. Iskanje načina kako motivirati mlajše in aktivno zaposlene za včlanjevanje in aktivno delovanje v IPA ni samo problem tega kluba, ampak številnih IPA sekcij. V IPA klubu Ljubljana v ta namen in v sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana posameznim policistom in policistkam omogočimo vsako leto udeležbo na različnih strokovnih seminarjih. S posameznimi policijskimi enotami sodelujemo pri organizaciji njihovih športnih, humanitarnih in drugih dogodkih. Tudi sami vsako leto skozi bogat program organiziramo številne športne, rekreativne, kulturne in druge družabne dogodke. V IPA klubu Ljubljana to praviloma izvajamo z interesnimi sekcijami. Trenutno so najbolj atraktivne in aktivne kolesarsko tekaška, planinsko pohodniška, ribiška, nogometna in moto sekcija, vedno pa smo bili in bomo bili odprti za nove predloge, discipline, hobije ipd., katerih osnovni namen so druženje in krepitev poklicnega tovarištva, vzajemnosti in solidarnosti. Nazadnje, vendar ne najmanj pomembno pa je, da članici ali članu, ki se je znašel v stiski zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih težav, po svojih močeh nudimo pomoč.

SERVO PER AMIKECO!

Mihael Burilov
predsednik IPA kluba Ljubljana