Predsednik IPA Slovenije in minister za notranje zadeve potrdila dobro sodelovanje

Predsednik IPA SLovenija Jože Senica se je danes sestal z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem.

Na sestanku sta potrdila pomen dobrega sodelovanja ministrstva in policije s to stanovsko organizacijo, ki že več kot 30 let povezuje več kot 7.500 članov – aktivnih in upokojenih uslužbencev Policije, Ministrstva za notranje zadeve in drugih državnih služb s policijskimi pooblastili, kot sta pravosodje in finančna uprava.

Predsednik IPE Slovenije je ministru podal nekaj predlogov za krepitev sodelovanja, in sicer zlasti na logistično-organizacijski ravni. Med drugim bo ministrstvo preučilo možnost, da se za IPO Slovenija zagotovijo ustrezni prostori za njene dejavnosti. Ministru je predstavil tudi aktivnosti IPE Slovenija. Med odmevnejšimi aktivnostmi so usposabljanja, družabni dogodki regionalnih klubov in sodelovanje s tujimi sekcijami, še zlasti pa solidarnost in druge oblike pomoči ob avgustovskih poplavah, ki jih je IPA Slovenija nudila svojim članom.