Sestanek skupine IPA Alpe Adria v Cervugnano, Italija

Delegata IPA kluba Gorenjska, predsednik Jure Lešnjak in častni predsednik Vinko Otovič sta se, dne 27.11.2023, udeležila sestanka IPA Alpe – Adria v kraju Cervugnano del Friuli, v Italiji. Na začetku sestanka nas je nagovoril gostitelj, predsednik IPA kluba Udine Gianfranco CANCI. Predstavil je delovanje njihovega kluba.

Namen sestanka je bil, da se uskladijo programi posameznih IPA klubov po regijah in da bi se jih lahko v čim večjem številu udeleževali vsi člani iz območja Alpe – Adria. Območje Alpe – Adria vključuje IPA Istro s Hrvaške, IPA klube Koper, Gorica, Postojna, Gorenjska, Ljubljana in Koroška iz Slovenije, Koroško iz Avstrije in Furlanijo in Julijsko krajino iz Italije. Vsi klubi so predstavili svoje prireditve, ki so v interesu IPA klubov na območju Alpe – Adria za leto 2024. Teh prireditev bo veliko in se jih bo možno tudi udeleževati. Skupni koledar bo izdan še pred koncem leta 2023.

Na koncu sestanka smo se dogovorili, da bo naslednji sestanek Alpe Adria organiziral IPA klub Gorenjska.

SERVO PER AMIKECO!

Vinko Otovič
IPA klub Gorenjska