IBZ Gimborn – Police Street Survival Training

Na podlagi razpisa 603-2/2022/1 z dne 21.11.20222 in odločitve OSK direktorja PU Ljubljana, sem bil poslan na usposabljanje »Police Street Survival Training«, ki ga je organiziralo mednarodno policijsko združenje IPA v izobraževalnem središču IBZ Gimborn v Nemčiji, ki je potekalo od dne 3. 7. 2023 do dne 7. 7. 2023.

Izvajalci usposabljanja so bili:

 1. Robert Stenhouse – glavni inštruktor
 2. Tim Taylor
 3. Chris Duncombe
 4. Phil White

Izvajalci so bili visoko strokovno usposobljeni z dolgoletnimi izkušnjami pri opravljanju policijskih nalog in/ali vojaške službe ter motivirani za prenos veščin.

Udeleženci so bili policisti iz Velike Britanije, Nemčije, Avstrije, Cipra ter Slovenije.

Namen usposabljanja je bila predstavitev in treniranje praktičnih primerov rizičnih situacij, do katerih lahko pride pri opravljanju policijskih nalog na terenu, skozi proces situacijskih vaj, ki temeljijo na čim bolj realistični osnovi dejanskih situacij (»reality based training«), kjer prihaja tudi do ogrožanja življenja in zdravja policista. Proces usposabljanja je bil sestavljen tako, da so udeleženca najprej teoretično seznanili z dejanskimi praktičnimi primeri situacij napadov na policiste, psihologijo človeškega konflikta in stresa v borbi, značilnostmi nasilnih situacij, z izvajanjem prve pomoči na sebi ali drugemu poškodovanemu, itd., nato pa smo udeleženci skozi aktivno izvajanje vaj preizkusili koncept hitrega reagiranja v samoobrambi oz. »Explosive Self Defense System« ali ESDS (od uporabe ročnih – neoboroženih tehnik, obrambe s palico ter vse do instinktivnega streljanja). Poudarek je bil na situacijah, kjer pride do nenadnega napada na policista ali upiranja. Zaključek usposabljanja je predstavljala vadba različnih scenarijev, kjer smo morali udeleženci povezati vse veščine in tehnike, ki smo se jih učili čez teden. Izpostavljam nekaj primerov vadbe:

 • obrambe pred neoboroženim storilcem in obvladovanje storilca;
 • obrambe pred oboroženim storilcem in obvladovanje storilca;
 • Vadba situacij, ko policista storilec/ci podrejo na tla;
 • Uporaba »tourniqueta«;
 • Udarjanje s palico;
 • Obrambe pred prijemi za orožje;
 • AMOK situacije in teroristični napadi (»active shooter training«).
Instiktivno streljanje (z airsoft pištolami)
Obramba pred prijemi za orožje
Uporaba »tourniqueta«
Vadba s palico
Udarjanje s polno močjo na »Chiron training suit«

Med drugim smo imeli tudi predstavitev in izvedbo vaj s pomočjo posebne zaščitne opreme »Chiron training suit«, kjer smo lahko udeleženci izvajali vaje (različne udarce in tehnike) s polno močjo, pri čemer ima »markirant« visoko stopnjo gibljivosti in se lahko na njemu izvaja različne tehnike.

Polega navedenega je bil cilj tega usposabljanja tudi prenos in predstavitev koncepta ESDS s strani udeleženca lastni policijski organizaciji. Koncept ESDS zajema elemente, ki so lahko učljivi (ni potrebno znanje borilnih veščin) in tehnike, pri katerih je možnost poškodb policista kot storilca minimalna.

Pri usposabljanju so bile uporabljene ustrezne andragoške metode in ustrezni trenerski pristopi z uporabo različnih rekvizitov. Usposabljanje je primerno oz. priporočeno vsem policistom, ki pri  svojem delu uporabljajo prisilna sredstva in se znajdejo v situaciji, kjer lahko pride do nenadnega napada storilca pri postopkih, ki niso vnaprej načrtovani.

Pomemben del usposabljanja je bila tudi izmenjava izkušenj med udeleženci in inštruktorji, primerjava praktičnih postopkov, prisilnih sredstev, varnostnih situacij ter seveda druženje. Bil sem povabljen na službene kot tudi na zasebne obiske v vse naštete države. Pripadniki avstrijske Einsatzgroupe, ki so v svojih matičnih enotah inštruktorji na državnem nivoju, pa so me povabili tudi na njihovo usposabljanje za inštruktorje.

Druženje je bila tudi priložnost za izmenjavo policijskih insignij in simbolov.

Moto naših inštruktorjev

SERVO PER AMIKECO!

Tomaž Bevc