Zaključek akcije solidarnostnih pomoči po poplavah

V začetku avgusta letošnjega leta je večji del Slovenije prizadelo močno neurje. Naravna katastrofa je prizadela skoraj polovico Slovenije in nastala je ogromna škoda. Veliko materialno in osebno škodo so utrpele tudi IPA članice in člani. V IPA sekciji Slovenija smo takoj pristopili k zbiranju podatkov o IPA članicah in članih, ki jim je ta naravna katastrofa povzročila takšno ali drugačno škodo. Zbirali in posredovali smo informacije za pomoč član članu v obliki dela ter osnovnih sredstev in opreme.

Skladno s sloganom IPA mednarodnega policijskega združenja SERVO PER AMIKECO smo se povezali z IPA mednarodnim izvršnim odborom (IEB) in tujimi IPA sekcijami. Odziv je bil hiter. Posamezne tuje IPA sekcije so, vsaka po svojih zmožnostih, na račun IPA sekcije Slovenija nakazale izredno humanitarno pomoč za oškodovane IPA članice in člane v Sloveniji. Tudi IPA mednarodni izvršni odbor je sklenil denarno pomagati. Poleg IPA mednarodnega izvršnega odbora, IPA sekcije Slovenija in tujih sekcij Avstrija, Švica, Izrael, Črna gora, Norveška, Japonska, Francija in Poljska, je tudi IPA sekcija Nemčija sklenila pomagati, vendar zaradi njihove nekoliko specifične nacionalne zakonodaje, malo drugače, bolj neposredno. Upravni odbor IPA sekcije Slovenija je sprejel sklep, da se vsaki članici in članu kluba, ki je v avgustovskih poplavah utrpel večjo škodo, nakaže izredna solidarnostna pomoč v višini 500 EUR.

V ponedeljek 4. 12. 2023 je Slovenijo obiskal podpredsednik IPA sekcije Nemčija Philipp Kurz, ki je v imenu nemške IPA sekcije desetim članicam in članom IPA kluba Ljubljana osebno predal izredno humanitarno pomoč po 500 EUR. Člani upravnega odbora IPA kluba Ljubljana so ta dogodek s pomočjo kolegov iz policijske akademije izvedli na prostoru policijske akademije v Tacnu. Na pomoč pri izvedbi tega dogodka so jim prijazno priskočili Cvetka Lumbar, Tina Hribar in Marko Fric. Slednji se prelevil v vlogo fotografa in vodiča po policijski akademiji. Kolegica Tina Hribar je nemškemu kolegu predstavila delovanje strokovne knjižnice v akademiji. Članica upravnega odbora IPA kluba Ljubljana Tanja Zajc Zupan je s citrami poskrbela, da je dogodek dobil dodatno dimenzijo.

Predsednik IPA kluba Ljubljana Mihael Burilov je v svojem nagovoru izpostavil dejstvo, da IPA članice in člani nikoli ne bodo pozabljeni. Z največjo odgovornostjo in častjo smo bili in bomo pripravljeni, da v najtežjih trenutkih, skladno z zmožnostmi, pomagamo članicam in članom. Podpredsednik IPA sekcije Nemčija Philipp Kurz je izpostavil dejstvo, da smo vsi kolegi in da so vse članice in člani v njihovih mislih in da članice in člani, ne glede na takšne in drugačne zmožnosti, vedno ostajajo naši kolegi in prijatelji, zaradi česar v najtežjih trenutkih stopimo skupaj in da z zmožnostmi, ki jih imamo, pomagamo v vseh segmentih.

SERVO PER AMIKECO!

Zmago Javornik
generalni sekretar IPA Slovenija