Policija in IPA sekcija Slovenija sta podpisali letni načrt sodelovanja

Predsednik IPA sekcije Slovenija Jože Senica in generalni direktor policije mag. Senad Jušić sta danes, 28. marca 2024, podpisala Letni načrt sodelovanja med Policijo in IPA sekcijo Slovenija za leto 2024.

Združenje sestavljajo aktivni in upokojeni uslužbenci Policije, Ministrstva za notranje zadeve in drugih državnih organov s policijskimi pooblastili, ki jih odlikujejo skupne vrednote, kot so požrtvovalnost, nesebičnost, prijateljstvo, sodelovanje in srčnost.

Policija z IPA sekcijo Slovenija aktivno sodeluje že vse od ustanovitve pred več kot tremi desetletji.

V letnem načrtu za leto 2024 je v partnerskem odnosu načrtovanih 46 medsebojnih nalog in aktivnosti na področjih:

  • organizacij in izvedb usposabljanj, izpopolnjevanj ter seminarjev v Republiki Sloveniji in tujini;
  • organizacij in izvedb športnih in kulturnih prireditev;
  • skupnega izvajanja dobrodelnih, humanitarnih in preventivnih projektov in
  • nenazadnje tudi izvajanja skupnih aktivnosti za krepitev ugleda policije in za promocijo poklica policista.

Predsednik združenja IPA sekcije Slovenija je na kratko predstavil tudi poročilo o izvajanju Letnega načrta sodelovanja med Policijo in IPA sekcijo Slovenija za leto 2023. Izvedenih je bilo 25 skupnih aktivnosti na različnih področjih. Dodatno je izpostavil tudi skupno sodelovanje v dobrodelnem projektu DamZaDom, pri katerem so se zbirala sredstva za solidarno pomoč aktivnim policistkam in policistom, ki so bili oškodovani v avgustovskih poplavah.

Ob podpisu sta generalni direktor policije in predsednik IPA sekcije Slovenija še enkrat poudarila dobro medsebojno sodelovanje, ki nedvomno prispeva k uspešnemu opravljanju nalog policije, krepitvi varnostne strukture, izpolnjevanju in usposabljanju policije, promociji policije in poklicu policista ter omogoča učinkovitejšo izmenjavo mednarodnih izkušenj pri delu policistk in policistov ter uveljavljanju etičnih načel stroke.

SERVO PER AMIKECO!