Srečanje predstavnikov IPA klubov Ljubljana, Dunaj, Budimpešta in Zagreb

V organizaciji upravnega odbora IPA kluba Ljubljana je bilo novembra organizirano srečanje predstavnikov IPA klubov Dunaja, Budimpešte in Zagreba.

Osnovni namen je bil utrjevanje prijateljskih odnosov in podpis listin o sodelovanju. Ideja o tovrstnem povezovanju se je porodila pri prijateljih IPA Budimpešte že pred desetletjem. Do sedaj so podpisali že kar nekaj tovrstnih listin, večinoma s predstavniki glavnih mest. V UO IPA kluba Ljubljana načrtujemo tovrstno sodelovanje z glavnimi mesti sosednjih držav R Slovenije. Seveda, v kolikor bo interes, pa tudi z drugimi. Za začetek smo si zadali cilj podpisa listin o sodelovanju z IPA Dunaj in IPA Zagreb. Z IPA Budimpešta smo listino o sodelovanju podpisali leta 2012, zato smo tokrat načrtovali podpis listine, ki bo usklajen z ostalimi podpisanimi listinami.

Pri pripravi vsebine listine za podpis z IPA Zagreb smo ugotovili, da so do sedaj podpisane listine, predvsem listine, ki jih je podpisovala IPA Budimpešta, različne. Z namenom, da poenotimo vsebine in obliko so bili s strani IPA Zagreb pripravljene listine z enako vsebino za vse štiri klube.

V IPA Budimpešti, Zagrebu in Ljubljani smo uspeli uskladiti besedilo, med tem, ko so v IPA klubu Dunaj izjavili, da potrebujejo več časa za pogovor in konkretizacijo posameznih točk sporazuma.

Napovedani datum srečanja in podpisovanja se je hitro bližal, in v IPA klubu Ljubljana smo uspešno pripravili vse potrebno za izvedbo srečanja. Goste smo sprejeli že v petek, naslednji dan, v soboto, 17. novembra, pa smo na PPP Ljubljana organizirali sprejem direktorja PU Ljubljana in kolegom predstavili delo PPP Ljubljana, PPVSP, PKP Ljubljana, predstavnik SE UPS pa je predstavil karakteristike in delovanje vodnega topa policije.

S PPP Ljubljana smo se odpeljali do Križank, od koder smo se z vodičem sprehodili do mestne hiše in si na poti ogledali znamenitosti Ljubljane. V mestni hiši je bil predviden osrednji dogodek tega dne, podpis listin. Zbrali smo se v rdeči dvorani, kjer nas je sprejel podžupan Dejan Crnek. V kulturnem programu je kvartet orkestra Slovenske policije zaigral državno in IPA himno. Kvartet je zaigral še nekaj skladb slovenskih skladateljev ter tako pričaral prijetno vzdušje pred podpisovanjem listin.  Sledil je podpis sporazuma med IPA klubom Ljubljana, Zagreb in Budimpešto. Po podpisu je podžupan v imenu mesta Ljubljane izročil vsaki delegaciji še spominsko darilo.Sledil je kratek ogled ožjega mestnega jedra in odhod z avtobusom v Kmečki hram, kjer so se gostje preoblekli.  Po kratkem predahu je sledila vožnja proti Vrhniki in ogled razstave Moja Ljubljanica  v muzeju na Vrhniki.