Še zadnja letošnja seja upravnega odbora

Na še zadnji letošnji seji so se 12. decembra srečali člani upravnega odbora IPA Sekcije Slovenije. Med drugim so sprejeli tudi programske dokumente – program dela, poročilo o delu za preteklo leto in finančni plan ter finančno poročilo.