Obisk predsednika IPA sekcije Slovenije na sestanku IPA kluba Gorenjske

IPA klub Gorenjska je, dne 12.12.2019 v Lescah, organizirala zadnji letošnji sestanek razširjenega odbora regionalnega kluba Gorenjske. Sekretar kluba Darko Kejžar in predsednik Vinko Otovič sta predstavila program dela za naslednje leto, predsednik nadzornega odbora Stanislav Ficko je opozoril na pravočasne priprave za izvedbo volilnega občnega zbora in pripravo ustrezne dokumentacije, blagajničarka Martina Bok pa je prikazala finančni plan za naslednje leto.

Sestanka se je udeležil tudi predsednik IPA sekcije Slovenije Jože Senica, ki je prisotnim predstavil delo in aktivnosti IPA sekcije Slovenije, sodelovanje med IPO in Policijo, usmeritve za delo v letu 2020 in prenesel informacije iz zadnjega svetovnega kongresa.

Po koncu sestanka smo na druženju, katerega so se udeležili tudi direktor PU Kranj, mag. Boštjan Glavič, podpredsednik združenja Sever Gorenjska Ivan Hočevar in predsednik OPS Gorenjska Sašo Zelenko. Vsi smo poudarili, da je zelo pomembno medsebojno sodelovanje in da bomo tudi v naslednjem letu tako dobro sodelovali.

Po koncu sestanka smo na druženju, katerega se je udeležil tudi direktor PU Kranj, mag. Boštjan Glavič, ki je v nagovoru pozdravil prisotne in poudaril, da je sodelovanje med IPO in PU Kranj zelo dobro. Srečanja pa sta se udeležila tudi podpredsednik združenja Sever Gorenjska Ivan Hočevar in predsednik OPS Gorenjska Sašo Zelenko. Vsi smo poudarili, da je zelo pomembno medsebojno sodelovanje in da bomo tudi v naslednjem letu tako dobro sodelovali.

Vinko Otovič