X. seja IPA sekcije Slovenije v Bohinju

Na X. seji IPA sekcije Slovenije, ki poteka pravkar v Bohinju, so člani upravnega odbora med drugim spregovorili o sodelovanju s policijo, udeležbi reprezentance na IPA igrah v Črni Gori in programskih dokumentih sekcije za letošnje leto.

Članom so se tokrat pridružili tudi partnerji, ki so dan izkoristili za ogled gorenjskih lepot.