XIX. KONFERENCA IPA MEDITERANSKIH SEKCIJ V KISHINEW V MOLDAVIJI

V času od 1. do 5. junija 2017 je v organizaciji IPA sekcije Moldavija v glavnem mestu Kishinew potekala XIX. konferenca IPA mediteranskih sekcij. Poleg delegacije naše sekcije so se konference udeležile še delegacije IPA sekcij Izraela, Bolgarije, Monaka, Italije, Portugalske, Švice, Španije, Romunije, Francije, Hrvaške, Cipra, Rusije, Črne gore, Kazahstana, Ukrajine, in Moldavije, skupaj 17 IPA sekcij. Nastanjeni smo bili v hotelu Institutul Muncii na vzhodnem delu mesta, oddaljeni približno 3 km iz centra mesta.

XIX. Mediteranska konferenca se je pričela v petek, 2. 6. 2017, ob 9.00 z uradno otvoritvijo, na kateri so bili poleg ministra za notranje zadeve Jizdana Aleksandra navzoči tudi predsednik IPA sekcije Moldavije Vasile Batcu, Aleksander Gankin v vlogi predstavnika IPA svetovne organizacije in Florentin Scaletchi, predsednik organizacije za človekove pravice v Romuniji, ki je bila tudi uradna pokroviteljica konference.

Po uradni otvoritvi se je pričel vsebinski del konference. Najprej so bile v obliki kratkih referatov predstavljene vsebine, in sicer:

  • vloga policije v demokratični družbi in koncept v skupnost usmerjenega policijskega dela z vidika reforme moldavske policije, kar je predstavil Marin Maxian, policijski inšpektor iz Moldavije;
  • v skupnost usmerjeno policijsko delo v črnogorski policiji, kar je predstavil Valentin Danaj, inšpektor v črnogorski policiji, in nato enako temo še Eran Israel iz Izraela;
  • temeljne človekove pravice in zakonitost dela policije je predstavil Florentin Scaletchi, predsednik organizacije za človekove pravice iz Romunije.

Pri predstavitvi teme »v skupnost usmerjeno policijsko delo« so bila posebej poudarjena načela, in sicer: odgovornost, celovitost, zaupanje, vizija, partnerstvo, reševanje problemov in enakost spolov.

IPA sekcija Ciper je napovedala, da bo predvidoma še v letošnjem letu organizirala okroglo mizo z naslovom V skupnost usmerjeno policijsko delo.

V nadaljevanju konference so bile v obravnavi vsebine, ki se nanašajo na delo IPA organizacije, še posebej IPA sekcij mediteranskih držav.

Po kratki predstavitvi zapisnika z mediteranske konference, ki je bila v Moskvi, je bilo v uvodnem delu poudarjeno razvijanje sodelovanja med nacionalnimi sekcijami držav sredozemskega bazena (se ni uporabljal termin: mediteranskih držav).

V nadaljevanju so bila obravnavana in sprejeta pravila ravnanja v zvezi s pripravami, z organizacijo in s potekom mediteranskih konferenc, ki jih prilagam.

Ponovno je bil izpostavljen problem izmenjave otrok med sekcijami z vidika odgovornosti. Nekatere sekcije, predvsem Francija in Izrael, si želijo, da bi izmenjava potekala v okviru in organizaciji svetovne organizacije in ne med sekcijami. Pobuda IPA sekcije Francije ni bila podprta, jo bodo pa v obliki predloga podali na letošnjem IPA svetovnem kongresu. IPA sekcija Francije je že pripravila predlog spremembe statuta, da se dodatno imenuje še komisija za področje komunikacije in razvoja IPA organizacije.

Številne sekcije, predvsem Ciper, Izrael (tudi odsotna Grčija), so nezadovoljne z novim statutom in bodo verjetno že na tem svetovnem IPA kongresu predlagale nekatere spremembe.

V nadaljevanju konference so bile izpostavljene in poudarjene naslednje vsebine:

  • komunikacija in sodelovanje med mediteranskimi IPA sekcijami;
  • izmenjava videnj in idej v policijskih zadevah, predvsem s področij kriminalitete (huda kazniva dejanja, terorizem, kibernetska kazniva dejanja in podobno);
  • izmenjava med sekcijami na področju kulturnih in socialnih aktivnostih, izmenjava na področju športnih aktivnosti in počitniških aktivnosti, izmenjava mladih;
  • promocija IPA organizacije povsod, kjer le-ta še ni ustanovljena in dejavna.

Sprejet je bil sklep, da bo mediteranska konferenca 2018 na Cipru, 2019 pa v Črni gori, kjer bodo organizirali tudi prijateljski teden.

Sama organizacija mediteranske konference je bila na solidnem nivoju, če upoštevamo objektivne okoliščine.

Naslednji dan smo si ogledali delo specialne policijske enote »Fulger« v Chisinau. Predstavili so nam svoje delo, tudi s prikazom taktične vaje »vzdrževanje JRM« in »aretacija teroristov«. Ogledali smo si njihov muzej in se poklonili policistom, ki so izgubili življenje pri opravljanju nalog. Predstavili so nam tudi svojo oborožitev in opremo.

V popoldanskem času smo po uradnem zaključku konference obiskali IPA regionalni klub v mestu Strasheni srečali smo se tudi z županom istoimenskega mesta.

Dne 4. 6. 2017 smo si med krožno vožnjo z avtobusom ogledali mesto in nato še etnografski muzej. V nadaljevanju smo obiskali še največjo vinsko klet na svetu Milesticii Mici Winery v Iloveni.

Zvečer smo konferenco in druženje zaključili z uradno večerjo v restavraciji Butoias v Chisinau.

Stanislav FICKO