Za nami uspešno praznovanje 30. obletnice in izvedba XII. kongresa

Za nami je uspešna izvedba obeležitve 30. obletnice delovanja IPA sekcije Slovenija in XII. kongresa IPA Slovenija, ki je potekal 22. oktobra v Dobrni. 

Dopoldne smo obeležili 30. obletnico delovanja naše sekcije. Udeležili so se je mnogi domači in tuji gostje, iz kar 9 držav, predstavniki prijateljskih in partnerskih organizacij. Med posebnimi gosti svečanosti sta bila ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar in namestnik generalnega direktorja policije Igorju Ciperle, ki sta zbrane tudi nagovorila.

 

Svečanost so popestrili člani Policijskega orkestra in Klavdija Trnovšek.

Medtem ko so gostje in partnerji delegatov odpotovali na prijeten izlet v okolico Dobrne, so se delegati udeležili kongresa, kjer so med drugim sprejeli poročila o delu preteklega leta in leta 2022, sprejeli programske usmeritve dela IPA sekcije Slovenije za obdobje 2022-2026.

 

 

Na kongresu so bili med drugim izvoljeni tudi člani upravnega odbora IPA sekcije Slovenija. Sekcijo bo v naslednjih štirih letih vodil predsednik Jože Senica, izvoljeni pa so bili podpredsednik za socialna vprašanja Marjan Prah Podborški, podpredsednik za profesionalna vprašanja Robert Mesiček, podpredsednik za kulturna vprašanja Vinko Otovič, generalni sekretar Zmago Javornik, blagajnik Karl Petelinšek, njegov pomočnik Matej Kraner, Alojz Žerak kot stalni zapisnikar ter predsednik Častnega razsodišča Marko Terbovšek in člana častnega razsodišča Iztok Ferk in Peter Županec, predsednik nadzornega odbora Milan Marinšek ter člana nadzornega odbora Ferdo Abraham in Danijel Lorbek.

 

S svojim prihodom nas je počastil tudi mednarodni predsednik IPA združenja Pierre Martin Moulin.

Kongres je bil namenjen tudi podelitvi priznanj in zahval najzaslužnejšim članom IPE. V skladu s Pravilnikom o priznanjih IPA Sekcije Slovenije so bili podeljeni zlati znaki in plakete. Kongres je imenoval tudi pet novih častnih članov IPE.

Zlati znak IPA Sekcije Slovenije se podeli članom IPE praviloma za najmanj desetletno uspešno delo v organih IPE, nečlanom in pravnim osebam pa za najmanj desetletno vsestransko sodelovanje in pomoč pri izvajanju aktivnosti IPE. Prejeli so ga:

  • KEJŽAR Darko iz IPA Kluba Gorenjska
  • ŽUPANC Petra iz IPA Kluba Dolenjska
  • VERDNIK Boris iz IPA Kluba Celje.

Plaketa IPA Sekcije Slovenije, kot najvišje priznanje sekcije, se podeli članom IPE za najmanj 10 letno uspešno delo v organih IPE, pravnim osebam pa za izjemno sodelovanje in pomoč pri izvajanju aktivnosti IPE. v najmanj desetletnem obdobju.

Prejeli so jo :

  • Člani IPA Kluba Ljubljana: PRAH PODBORŠKI Marjan, POZVEK Anton, JAKŠE Marjana, KOMAT Rajko, ŠEŠERKO Franc, MURN Drago in KERČ Jože.
  • Član IPA Kluba Štajerska: DREVENŠEK Ivan in
  • Član IPA Kluba Nova Gorica: IPAVEC Bruno

Častni člani IPA sekcije Slovenije so postali : Istvan LIKPNIK, Alojz HRNČIČ, Mihael BURILOV, Jakob ČEFERIN in Bruno IPAVEC.

Še zadnja fotografija “starega” in foto utrinek novega upravnega odbora.

Večerni del srečanja pa je bil namenjen tudi krepitvi odnosov s tujimi gosti ter zahvali vsem, ki so nas počastili s svojim prihodom.

 

Ob tej priložnosti smo v sekciji izdali tudi IPA revijo.